Illojal økonomistyring

Ved en institusjon hvor alle vitenskapelig ansatte mener at deres felt er det viktigste i verden, har man utviklet budsjettprosedyrer for å avveie behovene. Da nytter det ikke å prøve å trumfe gjennom midler ved illojal økonomistyring.

Utdanningslederen ved ILS hevder i Universitas for 9. februar at studiet er underfinansiert. Det vil vel de fleste utdanningsledere hevde om de fleste studier. Kampen for fullfinansiering sies å ha pågått i ti år. Det er en sannhet med svært store modifikasjoner.

For snaut ti år siden iverksatte nemlig ILS en reform, PLUTO, som i tillegg til en større bruk av IKT (som det da het), skulle ha mer gruppeundervisning, særlig i pedagogikk. Isolert sett var det siste selvfølgelig fornuftig. Problemet var imidlertid at man ikke sikret seg budsjettmessig dekning forut for reformen (mange små grupper er langt dyrere enn store forelesninger), og i løpet av kort tid pådro seg et underskudd på ca 10 mill; det er svært mye når budsjettet er på under 40 mill. Det ble klart sagt at taktikken, som hadde sine støttespillere i fakultetsledelsen, besto i at man skulle konstruere en lærerutdanning med slik kvalitet at universitetet ’bare måtte ha den’. Men det måtte universitetet ikke. Ved en institusjon hvor alle vitenskapelig ansatte mener at deres felt er det viktigste i verden, har man utviklet budsjettprosedyrer for å avveie behovene. Da nytter det ikke å prøve å trumfe gjennom midler ved illojal økonomistyring. For å få orden på økonomien måtte fakultetet tilsette en forhenværende skolesjef  som leder for det som skal være et institutt med forskningsoppgaver; ingen andre  ville ta oppryddingen.

Mot denne bakgrunn kan nok ILS ha et troverdighetsproblem når man nå besværer seg over økonomien. Man har tidligere spilt med svært falske kort. På den annen side er det prisverdig at undervisningslederen nå er åpen og varsler et ’kjempeunderskudd’ om fem år. Det må man ta alvorlig, dette er folk som kan sine ting, særlig når det gjelder underskudd.

Hva angår det andre aspektet ved PLUTO, IKT-biten, er den visstnok tonet ned til et fornuftigere nivå enn det de datafrelste la opp til for ca ti år siden. Så det ble ikke så mye igjen av PLUTO. Den ble som kjent også avskiltet som planet…

Emneord: Økonomi Av professor Karl Øyvind Jordell ved Pedagogisk forskningsinstitutt
Publisert 9. mars 2011 15:52 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere