IHR og fagforeningenes rolle

Vi kan ikke kreve at de andre organisasjonene skal være kritiske til IHR-prosessen, men vi forventer respekt for det arbeidet vi har gjort med å skaffe oss informasjon og videreformidle denne.

De tre andre organisasjonene ved UiO har gått ut i Uniforum med anklager mot det de kaller NTLs trenering av IHR-prosessen.

Så vidt vi vet, har det aldri tidligere skjedd at tre organisasjoner på denne måten går ut offentlig og kritiserer den fjerde organisasjonen. Det har tvert imot vært tradisjon for at organisasjonene respekterer hverandres kamp for de ansattes rettigheter. Uenighet i sak er helt legitimt og må gjerne diskuteres offentlig. Og det er ikke uvanlig at organisasjonene vektlegger ulike saker på ulikt vis. Alle organisasjoner velger sine egne kamper, og NTL har valgt å slåss for påvirkning i IHR-prosessen.

I leserinnlegget til Forskerforbundet, Akademikerne og Parat kritiserer de NTLs engasjement. Vi beskyldes for å trenere fremfor å bidra konstruktivt. Dette utspillet kommer overraskende på NTL, og vi synes det er synd at samarbeidet mellom organisasjonene utfordres på denne måten.

NTL mener IHR er den viktigste omstillingsprosessen som har omfattet de teknisk/administrative ansatte siden 1997. Den vil også i stor grad få konsekvenser for de vitenskapelige ansatte. NTL akter ikke å sitte på gjerdet med en vente og se-holdning. Vår oppgave som fagforening er å sikre at arbeidshverdagen til alle ansatte blir bedre etter denne prosessen, slik at vi enda bedre enn i dag kan oppfylle vårt samfunnsoppdrag. Det krever et kritisk blikk. Og det krever kamp for å få frem informasjon om mål, middel og konsekvens.

Denne kampen er ikke enkel. Ledelsen har vært tilbakeholdne med informasjon, spesielt om arbeidsmetodene. NTL har derfor måttet søke erfaringer fra andre offentlige virksomheter som har brukt LEAN som metode for omstilling. Det vi har funnet er alarmerende, og det er dette vi synliggjør i vår brosjyre.

NTL er for at vi skal redusere rapporteringer og kontrollrutiner. Vi har også videreformidlet våre medlemmers frustrasjon over administrative it-systemer som forverrer arbeidshverdagen fremfor å lette den. Men vi mener at LEAN ikke er veien å gå.

Vi kan ikke kreve at de andre organisasjonene skal være kritiske til IHR-prosessen, men vi forventer respekt for det arbeidet vi har gjort med å skaffe oss informasjon og videreformidle denne. Og for at vi slåss for å sikre ansattes medvirkning og organisasjonenes medbestemmelse.

NTL vil fortsette kampen, og vi håper vi i fremtiden skal slippe å forsvare vår rolle som fagforening.

Emneord: IHR, Administrasjon, Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold, Personalbehandling/politikk Av Ellen Dalen (leder for NTL-UiO)
Publisert 17. juni 2011 10:19 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04

Jeg er helt enig i at det er interessant at de ulike fagforeningene ved UiO tar til motmele mot hverandre på denne måten. Men her er det vel ganske opplagt at NTL har lagt hode på blokka helt fra IHR-prosessens start. Det virker som om NTL ser på IHR som en hemmelig, lederstyrt konspirasjonsprosess for å slanke og strømlinje forvaltningen ved UiO etter mønster fra bilindustrien i Japan (jfr henvisningen til Toyota i den berømte NTL-brosjyren). At 'mangel på informasjon fra ledelsen' legitimerer å hente inn tilfeldig og usammenhengende skremselsstoff fra andre steder synes merkelig og useriøst. 'Ledelsen' har riktignok få fasitsvar for hvordan prosessen nøyaktig vil utvikle seg og hva som blir resultatet, men det er nettopp litt av hensikten når det åpnes opp for en prosess med mange og utradisjonelle kanaler for medvirkning. At UiO trenger å utvikle seg administrativt er det jo ingen tvil om, - noe skal vi gjøre mindre av, noe skal vi gjøre helt annerledes og smartere, mens andre (og helt nye) oppgaver skal vi gjøre mer av! Et hovedargument fra NTL er fokus på faren for nedbemanning (les: oppsigelser). Er det én ting ledelsen og UiOs styre faktisk har vært helt klare og tydelige på så er det at ingen skal bli oppsagt fra sine stillinger på grunn av IHR-prosessen. Hvorfor ikke ta styret på ordet og bidra til IHR med å være konstruktive og kritiske samtidig? NTL sier de ønsker medvirkning, men resultatet av taktikken til nå er motvirkning. Det kan NTLs medlemmer umulig være tjent med. PS. - for all del; glem stoppe-klokke-LEAN, som ikke er sentralt i IHR i det hele tatt!

ragnarli@uio.no - 20. juni 2011 11:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere