IHR – finnes det skjulte agendaer?

NTL har i denne ukens utgave av Uniforum kommet med sterk kritikk av IHR-prosessen. De mener den er kaotisk, at det finnes en hemmelig plan om såkalt ”outsourcing”, og at universitetsledelsen bevisst har holdt de tillitsvalgte utenfor de fora som har innflytelse på prosessen. Vi synes dette er beklagelig.

Mange er sikkert kjent med prosessen Internt handlingsrom, som ble satt i gang i fjor høst. Bakgrunnen er et vedtak i Universitetsstyret der universitetsdirektøren fikk i oppdrag å gjennomføre en slik prosess. Det er administrasjonen på hele universitetet som skal gjennomgås, og målet er at vi innen utgangen av 2013 bruker en større andel av våre ressurser på primærvirksomheten; forskning, utdanning og formidling. Navnet Internt handlingsrom gjenspeiler målet om å skape et større internt økonomisk handlingsrom.

Vi tror det er gevinster å hente ved å organisere oss mer hensiktsmessig enn i dag. Universitetet er en stor organisasjon med tre (noen steder fire) administrative nivåer (sentralt – fakultet – institutt). Er arbeidsfordelingen mellom de ulike nivåene effektiv, eller gjør vi dobbeltarbeid? Vi spør oss om det er oppgaver vi ikke behøver å utføre. Om det er mulig å utnytte it-systemene våre bedre. Om behandlingen av fakturaer er optimal. Om forskerutdanningen er organisert på best måte, og mye mer.

For å finne ut dette skal vi først kartlegge, se på de oppgavene vi har og hvordan vi utfører dem. Denne kartleggingen har begynt og skal pågå dette vårsemesteret. Fakultetene, museene, instituttene, sentraladministrasjonen og andre enheter jobber tett sammen om denne kartleggingen. Når den er ferdig vil Universitetsstyret i juni ta en beslutning om veien videre, hvilke tiltak vi skal satse på, hvilke rutiner som skal forandres osv.

NTL har i denne ukens utgave av Uniforum kommet med sterk kritikk av prosessen. De mener den er kaotisk, at det finnes en hemmelig plan om såkalt ”outsourcing”, og at universitetsledelsen bevisst har holdt de tillitsvalgte utenfor de fora som har innflytelse på prosessen.

Vi synes det er beklagelig at NTL oppfatter arbeidet med Internt handlingsrom på denne måten. De hovedtillitsvalgte har vært involvert fra første stund. Denne involveringen er kanskje årsaken til at NTL oppfatter prosessen som rotete. Når de er med fra starten, må de også følge et arbeid som er i støpeskjeen og som forandrer seg underveis, ikke minst etter innspill fra fagforeningene.

Vi er forundret over NTLs påstand om at de tillitsvalgte blir holdt utenfor. Fagforeningene har to representanter i den sentrale ressursgruppen, som ledes av universitetsdirektøren. Denne gruppen legger premissene for den videre prosess, og er den viktigste arenaen for utarbeidelse av beslutningsdokumenter til Universitetsstyret. Det å sitte i den sentrale ressursgruppen var viktig for de hovedtillitsvalgte da saken skulle behandles i Universitetsstyret i januar; fagforeningene mente at det var viktig å sitte i den sentrale ressursgruppen fordi dette ville gi reell medinnflytelse. Dette ønsket fikk de gjennomslag for. I tillegg sitter Hovedverneombudet i denne gruppen. Fagforeningene og Hovedverneombudet blir oppdatert i informasjonsmøter omlag hver 14. dag. Vi behandler alle saker formelt i tråd med Hovedavtalen.

Vi er opptatt av åpenhet i denne prosessen, og har mange møter utover i organisasjonen for å lytte til ledelse og ansatte. På en egen nettside på Uio.no, er det mulig for alle å komme med forslag og innspill. Vi har ingen skjult agenda. Vi ønsker å bidra til en bedre og enklere hverdag for alle ansatte på universitetet.   

Emneord: Økonomi, IHR, Administrasjon, Personalbehandling/politikk, Arbeidsforhold Av viserektor Ragnhild Hennum og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Publisert 10. mars 2011 15:02 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere