Haakon Benestad var ikke illojal

Kjell Stahl skapte mye utrygghet og frykt på UiO. Jeg tror ikke han er seg bevisst hvor mange ansatte han klarte å skade i administrasjonen på det etiske, moralske og sosiale plan.

Jeg har med interesse fulgt med i Stahl-saken omhandlet i Uniforum 4. november og 9. desember 2010.

Mitt første møte med nyutnevnt universitetsdirektør Kjell Stahl var i 10. et. i Administrasjonsbygningen, hvor han hoppet opp på et bord for å fortelle sin visjon om hvordan han ville endre og effektivisere Universitetet i Oslo (UiO). Kjell Stahls kompetanse innen bedriftskultur var sikkert god, men han kjente lite til UiOs kultur, spesielt SVs.

Hadde vi hatt et godt forhold til tidligere universitetsdirektør Olav M. Trovik, ble Stahl en tanke for mye for noen av oss. Vi visste aldri hvilken agenda han hadde. Økonomistyring og personalledelse synes ikke å ha vært hans sterke side. Det ble to leirer i administrasjonen, de som fulgte Stahl og de som valgte å stå utenfor. Vi var flere som valgte det siste. Blant annet fikk jeg en ny sjef over natten i september 1989, med bakgrunn i at min sjef ikke var på samme linje som Stahl, han kom tilbake i stillingen etter at Stahl var sluttet. Vi som sto utenfor Stahls leir, ble fulgt opp av Stahls rådgivere. Noen administrative avdelinger var mer utsatt enn andre. Vi kjente oss sjelden igjen i noen av møtereferatene som ble skrevet. Stahl klarte på en måte å ødelegge omdømmet til UiO, vi gikk ikke rundt som tidligere og fortalte at vi arbeidet på UiO. Jeg selv kviet meg ofte for å gå på arbeid fordi jeg aldri visste hva som sto på dagens meny fra ledelsen. Hadde en del krisemøter i egen avdeling grunnet dette.

Stahl uttaler at Haakon Benestad er illojal. Benestad er ikke illojal. Med risiko for å bli tatt for illojalitet 20 år etter utbetalingen til Stahl, kan jeg bekrefte beløpets størrelse, 1,5 mill. kr, jeg og en av mine signerte sjekken.

Ledelsen var orientert om at det kunne komme en overskridelse på Odontologi ifm. en pågående ombygging. Ledelsen anmodet daværende regnskapssjef, som hadde ansvaret for all økonomisk kontroll på UiO, om å revidere ombyggingen. Jeg tok oppdraget. Revisjonen tok presis en måned. Det ble skrevet en utførlig rapport datert 14. mai 1990, som ble oppfattet som meget direkte og meget kritisk, det var den. Det var innhentet tilbud på selve ombyggingen, men overskridelsen besto for det meste av ekstra arbeider det ikke var innhentet tilbud på. Det viste seg at det var en sterk samrøre mellom UiOs prosjektleder og entreprenør. Blant annet anviste konsulenter fra entreprenøren for utførte timer, og UiO betalte disse regningene. Overskridelsen ble 26 mill. kr. Teknisk avdeling ble satt under administrasjon.

Både Riksrevisjonen og de fleste i Kollegiet var kjent med min revisjon. Stahls rådgiver ville endre min rapport. Som sikkerhet ringte jeg kollegiemedlem Lita Sheen og opplyste at den rapporten jeg hadde sendt fra meg og som skulle legges frem for Kollegiet, var underskrevet av meg.

Det ble stilt spørsmål ved regnskapssjefens kompetanse i å revidere. Rapporten ble sendt både en ekstern og en intern jurist med spørsmål om revisjonsrapporten som var utarbeidet av en intern ansatt, måtte fremlegges for Kollegiet. Stahl vant ikke frem. Like føre min ferie og før rapporten skulle fremlegges for Kollegiet, ble jeg oppkalt til møte med ass. universitetsdirektør og spesialrådgiver. De anmodet meg om å trekke rapporten, noe jeg ikke var villig til. Som en trussel opplyste rådgiveren at hvor jeg enn var på ferie ville journalistene nå meg, selv i Vestfjorden. Jeg undret faktisk på om jeg hadde arbeid når jeg kom tilbake fra ferie.

Stahl uttaler at han har brukt en del av de siste 20 årene etter at han måtte slutte på UiO til å finne nytt fotfeste i arbeidslivet. Kjell Stahl må skylde seg selv for det. Stahl skapte mye utrygghet og frykt på UiO. Jeg tror ikke han er seg bevisst hvor mange ansatte han klarte å skade i administrasjonen på det etiske, moralske og sosiale plan.


Gerd Thorsen

Daværende regnskapssjef

Senere revisjonsdirektør

 

Emneord: Arbeidsforhold, Personalbehandling/politikk, Arbeidsmiljø Av Gerd Thorsen – tidligere regnskapssjef og revisjonsdirektør ved UiO
Publisert 20. jan. 2011 12:24 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere