Ett studium, to mastergrader?

Studentene ved Det juridiske fakultet har mulighet til å få to grader for ett og samme studieårs innsats. Velvillig, kan hende, men er det lovlig? Dekanus, og dermed fakultetet, mener ja. Jeg mener at svaret er nei.

Ved Det juridiske fakultet i Oslo kan studenter få to mastergrader på grunnlag av ett og samme studium i det som er jusstudiets siste år. Går slikt an? Det er grunn til å spørre.

Jusstudiet skal lede frem til graden master i rettsvitenskap. I femte og siste studieår skal studentene normalt skrive en ett semesters masteravhandling (30 studiepoeng). Med et semesters utenlandsstudier kan det gjøres uten problemer ‒ og i Bologna-prosessens ånd oppfordrer vi studentene til slike delstudier utenlands som ledd i det juridiske studiet.

Men Det juridiske fakultet tilbyr sine studenter også et annet alternativ. De kan ta et ettårig studium utenlands og få en LL.M.-grad. Med en avhandling på norsk nivå i et slikt studium – og det inngår nær sagt alltid – kan studenten få sin master i rettsvitenskap uten å skrive noen avhandling ved fakultetet og uten å ha tilbragt noen del av det femte studieåret ved Universitetet i Oslo.

Med andre ord: Studenten får to grader for ett og det samme studieårets innsats. Velvillig, kan hende, men er det lovlig? Dekanus, og dermed fakultetet, mener ja. Jeg mener at svaret er nei.

Ifølge universitetslovens § 3‑5 skal institusjonene «påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold». Og i forskriften for UiO heter det i § 2‑7 annet ledd at «Til graden master og til graden master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo måemner av til sammen minst 60 studiepoengs omfang,inkludert masteroppgave, være avlagt ved Universitetet i Oslo». Det eneste unntaket som gjelder, er der det er etablert en felles grad med en «samarbeidende institusjon». Slike samarbeidsavtaler skal godkjennes av rektor (§ 2­9).

Dekanus har vist til en bestemmelse i forskriften som han mener kan tolkes slik at «samarbeidsavtale» kan forstås som «utvekslingsavtale». Det savner grunnlag. Begrepet «samarbeidsavtale» i § 2‑7 kan ikke leses som om andre bestemmelser om samarbeid, fellesgrader og samarbeidsavtaler ikke fantes.

Det juridiske fakultet har ingen samarbeidsavtaler som er godkjent av rektor. Erasmus-avtaler, som er Bologna-prosessens hovedform for avtaler om studentutveksling, kommer ikke i denne kategorien. For øvrig har fakultetet ikke engang Erasmus-avtale med flere av de universitetene der en ettårig LL.M.-grad gis full uttelling i den norske mastergraden.

Det er derfor grunn til bekymring om Det juridiske fakultet har tildelt og fortsetter å tildele mastergrader i rettsvitenskap som det ikke er rettslig grunnlag for.

 

 

Emneord: Jus, Studentsaker, Studiesaker Av professor Stein Evju ved Institutt for privatrett
Publisert 15. juni 2011 13:02 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere