Er lederne på UiO en adel?

Makt og kommunikasjon er to sider av samme sak. En leder som bare søker makt, vil ikke åpne opp for kommunikasjon.

FORBIGÅTT? Seniorrådgiver Margareth Bentsen i Kommunikasjonsavdelingen mener kommunikasjonsmedarbeiderne burde vært bedre inkludert i beredskapen ved UiO etter tragedien 22. juli.

FORBIGÅTT? Seniorrådgiver Margareth Bentsen i Kommunikasjonsavdelingen mener kommunikasjonsmedarbeiderne burde vært bedre inkludert i beredskapen ved UiO etter tragedien 22. juli.

Foto: Ola Sæther

Er lederne på UiO en adel? Noen ganger kan det slå meg at det kanskje er slik. For eksempel når kommunikasjonsmedarbeidere på UiO sier at de i varierende grad ble inkludert i beredskapen da katastrofen rammet 22. juli. Beredskapen er et lederansvar. Men er det ikke selvsagt at kommunikasjonsmedarbeiderne bør utnyttes i slike sammenhenger?

Har lederne trukket stigen opp etter seg? Hvorfor inkluderer de ikke kommunikasjonsmedarbeiderne i større grad – både i det daglige arbeidet og når katastrofen rammer?

Makt og kommunikasjon er to sider av samme sak. En leder som bare søker makt, vil ikke åpne opp for kommunikasjon.

Kommunikasjonsmedarbeiderne på UiO er kommet for å bli. E-postlisten til kommunikasjonsmedarbeiderne inneholder mer enn hundre adresser. Webben er en viktig del av hverdagen. Lederne kan ikke lukke øynene for den stadig viktigere rollen kommunikasjonsmedarbeiderne spiller.

Er lederne på UiO en adel? Bør ikke kommunikasjonsmedarbeiderne i større grad inkluderes når lederne møtes? Er det ikke viktig å lage rammer for en dialog med oss – legge en infrastruktur der også vi er med?

I mine øyne er det de vitenskapelig ansatte og studentene som hele virksomheten hviler på. Lederne, ja de er til for å tjene primæroppgavene. Og kommunikasjonsmedarbeiderne – vi kan bidra til å styrke kommunikasjonen på UiO i samarbeid med lederne og andre på universitetet.

 

Emneord: Personalbehandling/politikk, Informasjonsavdelinga Av Margareth Bentsen – seniorrådgiver i Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 12. sep. 2011 10:29 - Sist endret 2. sep. 2014 14:03

Uten å slutte meg til Margareths spissformulering, vil jeg supplere med at man ikke skal lese mange sidene kommunikasjonsfaglig teori før man kommer til avsnitt der det fremheves at kommunikatøren enten må være en del av ledergruppen, eller ha en tett dialog med ledelsen for å kunne utøve rollen sin.  Holder man seg med kommunikatører, må man altså involvere dem.

Med utgangspunkt i egen situasjon som kommunikasjonsansvarlig og seksjonssjef er jeg i den, for mitt fakultets vedkommende, heldige situasjon at dette fungerer ihht. læreboken. Jeg opplever og at egen ledelse har et bevisst forhold til min rolle.

Steinar Hafto Myre - 12. sep. 2011 14:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere