Antall ansatte i Kommunikasjonsavdelingen

Det er 24 årsverk i Kommunikasjonsavdelingen, og antallet har sunket de siste årene. Seks av disse årsverkene tilhører universitetets sentralbord. Tilbake står 18 årsverk.

NTL skriver i leserinnlegg i Uniforum 12. mai at Kommunikasjonsavdelingen på UiO vokser og nå teller 29 personer. Jeg er glad NTL ser behovet for vår avdeling, men siden antall ansatte hos oss er et tilbakevendende tema i ulike innlegg i Uniforum, har jeg behov for å presisere følgende:

Det er 24 årsverk i Kommunikasjonsavdelingen, og antallet har sunket de siste årene. Seks av disse årsverkene tilhører universitetets sentralbord. Tilbake står 18 årsverk.

Disse betjener hele universitetet med grafisk design på UiOs nettsider, uttegning av aviser (Uniforum), forskningsmagasinet Apollon, myriader av brosjyrer, plakater, annonser og andre uttrykk på nett og papir.

Vi har ansvaret for flere store, faste arrangementer gjennom året, som årsfesten 2. september, 17. mai, prisutdelinger, middager, æresdoktorkreeringer og når ledelsen for eksempel inviterer alle utenlandske ambassadører i Norge til UiO. Nå i jubileumsåret har vi hendene fulle med slike arrangementer.

Vi har en full stilling som styrker arbeidet med å få inn gaver og donasjoner til hele universitetet. Vi drifter og videreutvikler Galleri Sverdrup, som har utstillinger gjennom hele året. Vi utvikler, forvalter og selger profileringsartikler og gaver for universitetet. Kommunikasjonsavdelingen er systemeier for UiO.no, og en rekke medarbeidere er i ferd med å sluttføre en storstilt modernisering av nettsidene våre. Den sentrale webredaksjonen ligger hos oss, og står for den daglige drift av nettstedet, som er et av landets største.

Tilbake står 4-5 årsverk som jobber med det vi kan kalle klassiske informasjons- og kommunikasjonsoppgaver: Samfunnskontakt, forskningsformidling, innsalg av saker til medier, krisehåndtering, medietrening, medierådgivning til universitetets enheter, internkommunikasjon, medieovervåkning og nyhetsoversikter, samt utstrakt bistand til universitetsledelsen.

     

 

Emneord: Arbeidsforhold, Personalbehandling/politikk, Informasjonsavdelinga Av kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum
Publisert 18. mai 2011 13:51 - Sist endret 2. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere