UiOs strategiske plan: Å søke stjernene

Intet kan være bedre enn at vi nå har fått en strategisk plan som engasjerer.

UiOs nye strategiske plan (Strategi 2020) har fått oppmerksomhet og spalteplass i Aftenposten og Dagens Næringsliv så vel som i Uniforum. Intet kan være bedre enn at vi nå har fått en strategisk plan som engasjerer. Tallrike er de strategiske planene som har funnet veien direkte til skuffen eller papirkurven. Slike planer beveger ingen.

Strategi 2020 skal bevege UiO i riktig retning. Retningen er pekt ut etter en omfattende høringsrunde der vi tok hensyn til over 140 innspill fra ansatte og studenter, samt fra personer og organisasjoner utenfor UiO. Resultatet er en plan som har et stort trykk på internasjonalisering, slik trenden er for alle høyere utdanningsinstitusjoner. Men Strategi 2020 skiller seg fra gjennomsnittsplanen ved å gi hovedprioritet til integrasjonstanken:

UiO skal heve seg ved å høste fra sin store faglige bredde. Tverrfaglig forskning og utdanning skal styrkes, og samspillet mellom utdanning, forskning og formidling skal bli bedre enn det er i dag. Integrasjonstanken er nedfelt i organiseringen av strategiplanen. Denne er ikke inndelt på tradisjonelt vis, men består av fem kapitler som peker på de utfordringene vi må svare på for å overleve og videreutvikle oss som et internasjonalt universitet.

Et av disse kapitlene (”Det gode universitet”) understreker at enhver ambisjon må være tuftet på et godt arbeids- og læringsmiljø og god ledelse som åpner for medvirkning på alle nivå.

Spørsmålet som reises i Uniforum og Dagens Næringsliv, er om buen er spent for høyt. Er ambisjonene så høye at vi mister dem av syne? I så fall er Strategi 2020 forfeilet med stø kurs mot papirgjenvinningen.

Om ambisjonsnivået fortoner seg som for høyt eller lavt, vil nok avhenge av ståsted. Mange av miljøene ved UiO er allerede meget langt framme internasjonalt. Rangeringer av institusjoner er beheftet med mange metodefeil, mens rangeringer av spesifikke fag eller disipliner er mer treffsikre. Nylig har slike internasjonale rangeringer gitt strålende karakterer til UiOs miljøer innen IKT og statsvitenskap, for å nevne to eksempler. Og UiO har begynt å gjøre det skarpt innenfor Det europeiske forskningsrådet (ERC) med hele fem tildelinger hittil i år.

Mange av UiOs miljøer vil utvilsomt kjenne seg igjen i Strategiplanen, både når det gjelder ambisjonsnivå og ønsket om styrket internasjonalisering og tverrfaglighet. Ambisjonsnivået må vurderes i forhold til tidshorisont. I Strategi 2020 ser vi ti år framover i tid, og dette gjør vi nettopp fordi vi ønsker realisme i våre ambisjoner.

Det er også påstått at vi i vår iver etter å internasjonalisere, glemmer de nasjonale behov. Dette er misforstått. Et viktig mål for internasjonaliseringen er jo nettopp å bringe internasjonal ekspertise til Norge, via etablering av internasjonale forskningsnettverk og økt utveksling av forskere og studenter. De utfordringene vi står overfor nasjonalt og internasjonalt, er så komplekse at de bare kan angripes via interdisiplinært, interinstitusjonelt og internasjonalt samarbeid.

I et møte som nettopp ble arrangert i regi av the European University Association, sto ledende politikere opp og understreket at svarene på klima- og energiutfordringene ville måtte finnes ved universitetene, ikke i den politiske sfære. Disse og andre globale utfordringer angår også oss her hjemme.

Hvis ikke vi selv har høye ambisjoner på vegne av UiO, hvordan skal vi forvente at andre har det? Når vi snart går inn i vårt 200-årsjubileum, skal vi være stolte av hva vi har fått til. Denne stoltheten skal gi næring til nye ambisjoner, ikke til selvtilfredshet. Og Strategi 2020 skal vise retning. Som Seneca formulerte det: «For den som ikke vet hvilken havn han styrer mot, er ingen vind gunstig.»
 

Emneord: Universitetspolitikk, Strategisk plan, Internasjonalisering, Forskningspolitikk Av rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo
Publisert 9. des. 2010 11:21 - Sist endret 2. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere