Sovende professorer gir sovende studenter

Sitter studentene dine og sover på første rad, bør du kanskje søke hjelp hos dine kollegaer. Uten engasjement blant dem som underviser vil studiekvaliteten ved universitetet aldri bli bedre. Det er på tide at de vitenskapelig ansatte stopper opp og tar en titt på sine formidlingsmetoder.

De siste to ukene har studenter fra hele universitetet levert inn postkort til professorer. Lydopptak av forelesninger, skriftlig eksamen på PC, involverende og problembasert læring er blant tiltakene studentene har ønsket seg. Kampanjen har fått positiv oppmerksomhet både fra universitetets ledelse og studentene. Hovedproblemet er at de ansattes engasjement for undervisning i det store og hele handler om innholdet og sjelden om undervisningsformen.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har nylig publisert en rapport basert på en spørreundersøkelse blant de vitenskapelig ansatte om deres oppfatning av utdanningen de gir. De er stort sett fornøyd med undervisningen de selv gir. Hvis det er noe feil med undervisningen, så er studentenes arbeidsinnsats problemet. Dette er ikke et særnorskt fenomen, nobelprisvinner i fysikk Carl Wieman har sagt følgende om å endre undervisningen ved universiteter:

”… perhaps the greatest barrier to change is the belief that poor educational outcomes are due to the deficiencies of “students these days”. This perennial complaint frees teachers from responsibility for the outcomes of their teaching and causes any attempt to change it to be seen as a lowering of standards by coddling deficient students.”

Denne kulturen er også gjeldende på UiO. Når lydopptak av forelesninger blir foreslått sniker man seg unna med argumenter om opphavsrett og at studentene ikke kommer på forelesning, noe som til stadighet blir tilbakevist, sist av USIT. Når skriftlig eksamen på PC diskuteres, er det et ressursproblem, uten at man har vilje til å finne ut hvilke ressurser som kreves. Når man har mindre midler til undervisning, kutter man i den viktigste delen av undervisningen, den som gis i mindre grupper.

Mangelen på bevissthet rundt formen på undervisningen man gir ved Norges beste universitet, er skremmende. Dette kan endres gjennom å:

● øke tilgjengeligheten. Forskning på undervisning er ikke tilgjengelig nok for vitenskapelig ansatte i dag. En uke med pedagogikk-kurs gir ikke grobunn for å utvikle undervisning de neste tjue årene. Det må gis muligheter til, og det bør oppfordres til, å oppdatere seg på ny teknologi og nye forskningsresultater innen undervisning også etter at man har blitt ansatt som professor.

● snakke med hverandre. Undervisningsopplegg burde ikke være noe som står og faller med hver enkelt professor. Universitetet trenger flere arenaer for helhetlig diskusjon og erfaringsutveksling om undervisning på program, institutt og fakultet. Kollegaer bør inviteres til å overvære og diskutere hverandres undervisning. Diskusjon bør overta for skjemaer i evalueringene av undervisning i dag. Emner bør evalueres i grupper med studenter som både tar emnet og har tatt det tidligere, sammen med dem som underviser og dem som skal undervise. God praksis bør spres i form av seminarer og samlinger både på program- og fakultetsnivå.

● gjøre undervisning viktig. Universitetsstyret har vedtatt at studiekvalitet skal være universitetets hovedprioritering neste år. Det bør gi økt fokus på undervisning ved hele universitetet. Gode evner til å undervise og utvikle undervisning bør premieres, også ved ansettelser.

Uten engasjement blant dem som underviser vil studiekvaliteten ved universitetet aldri bli bedre. I dag er det dessverre hos underviserne det stopper. Det er på tide at de vitenskapelig ansatte stopper opp og tar en titt på sine formidlingsmetoder. Sitter studentene dine og sover på første rad, bør du kanskje søke hjelp hos dine kollegaer. Det er tross alt dagens studenter som skal ta over stafettpinnen.


 

Emneord: Undervisning Av Torkil Vederhus – studentrepresentant i Universitetsstyret
Publisert 5. okt. 2010 16:17 - Sist endret 2. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere