Same .... activities, new wrapping?

Det var med glede jeg studerte UiO sin layout på hjemmesidene, da denne åpenbarte seg i juni i år. Til alt overmål var det første tema som ble frontet livsvitenskap, som er mitt eget fagområde.

ETTERLYSER RESPONS: Jeg synes derfor det er naturlig med en form for respons når man viser interesse for hvordan våre nye hjemmesider arter seg, skriver professor Kristian Prydz.

ETTERLYSER RESPONS: Jeg synes derfor det er naturlig med en form for respons når man viser interesse for hvordan våre nye hjemmesider arter seg, skriver professor Kristian Prydz.

Foto: Ola Sæther

Litt stuss ble jeg derfor da jeg leste hvordan livsvitenskap ble forklart:

Livsvitenskap – life science – er den overgripende betegnelsen på det revolusjonerende som i dag skjer når vi forstår mer av hva liv er utfra molekylene som underliggende byggesteiner.

Jeg forsøkte flere ganger å gjennomføre setningsanalyse, men kom hver gang til at life science må være noe som skjer (kanskje inni hodet) når vi forstår mer av hva liv er og at det er ganske revolusjonerende. Her kan jeg selvfølgelig ha tatt feil, men jeg synes likevel ikke det er optimalt beskrevet hva livsvitenskap faktisk er.

I høyre marg var det også oppgitt 13 forskningsmiljøer (institutter og sentre) som arbeider innen livsvitenskap. Under disse kom en liste med 14 navn med ”Personer som forsker på livsvitenskap”, med det kryptiske tillegget ”Oversikten oppdateres fortløpende”. Siden det sikkert er flere hundre som jobber innen feltet ved UiO, syntes jeg dette var litt spinkelt å vise til omverdenen, selv om det er mange av de mest berømte innen feltet på listen, og særlig var jeg nysgjerrig med hensyn til den fortløpende oppdateringen. Derfor tok jeg opp både dette og den ovennevnte ingressen i e-post til oppgitt adresse i juni.

Ganske raskt fikk jeg vennlig svar om at det var viktig med dialog og da jeg hadde avkreftet misforståelsen om at min henvendelse skyldtes at jeg ønsket å være navn nummer 15 på den ”stadig oppdaterte” listen, svarte den vennlige medarbeider:

”Jeg skal ta dette med de som har laget innholdet på siden.”

Jeg tenkte ikke så mye mer på dette en stund. Vi er nå snart i november, og jeg har ikke vært i videre dialog om dette med noen. De samme 14 personene er ikke blitt oppdatert eller skiftet ut, og ingressen er der ennå. Det var ikke før jeg kikket i UiO sin strategiske plan at jeg kom til å tenke på dette. Der står det på ganske prominent plass – det vil si under ”Core values:”

“The University of Oslo must strive for quality in all of its activities and strengthen a culture that promotes continuous quality improvements.”

Og fortsatt – under overskriften: A university in pursuit of quality:

“A transformative culture of quality also calls for a stronger focus on the ways in which support functions and infrastructure interact with academic activities.”

Jeg synes derfor det er naturlig med en form for respons når man viser interesse for hvordan våre nye hjemmesider arter seg.

Det bør ”Et ledende europeisk universitet” kunne unne seg og ville altså være i tråd med vår strategiske plan.

Emneord: Biologi, Naturfag, Forskning Av professor og nestleder Kristian Prydz ved Institutt for molekylær biovitenskap
Publisert 26. okt. 2010 11:03 - Sist endret 2. sep. 2014 14:03

Hei og takk for tilbakemelding

Vi har glippet på oppfølging av denne saken, siden vi var i kontakt med deg i sommer. Beklager dette. Vi ser ellers at vi per nå ikke klarer å oppdatere listen over personer som forsker på dette temaet på en god måte, så vi fjerner den.

Vennlig hilsen

Hildegunn Lunden, nettredaktør UiO  

hildeglu@uio.no - 1. nov. 2010 00:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere