Pedagogiske kurs – kun for kvinnelige gruppelærere?

Det er etter min mening urettferdig at noen av gruppelærerne får oppfølging og relevante kurs i regi av arbeidsgiver (UiO), mens andre må forbli sjøllærte.

For å øke rekrutteringen av kvinner til gruppelærerstillinger har Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) opprettet et nettverk for kvinnelige gruppelærere. Utover semesteret skal kvinnelige gruppelærere i matematikk, informatikk og fysikk samles flere ganger for å utveksle erfaringer, treffe bedrifter og høre foredragsholdere snakke om hva som er god gruppeundervisning. Forrige semester ble avsluttet med studietur til Berlin, og neste år går turen til København.

Jeg er positivt innstilt til et slikt nettverk. Disse fagene sliter med en skjev kjønnsfordeling, og ofte er andelen kvinnelige gruppelærere lavere enn andelen kvinnelige studenter i samme fag. Det er unaturlig, og arbeidsgiver har rett, for ikke å si plikt, til å gjøre noe med denne skjevheten. Utenlandsturer, sosiale sammenkomster og bedriftsbesøk er flotte tiltak, som jeg mer enn gjerne unner mine kvinnelige kolleger.

Det problematiske er den faglige delen av opplegget. Som gruppelærer står du for 20–40 prosent av undervisningen i et emne, sammen med foreleser og kanskje en plenumsregner. De to sistnevnte er ofte erfarne forskere og forelesere, mens gruppelæreren som regel er en masterstudent eller siste års bachelorstudent, uten pedagogisk utdanning. Noen forelesere har møter med hele "teamet" jevnt og trutt utover semesteret. Det opplevde jeg det første semesteret jeg underviste, og jeg lærte mye av disse møtene. Andre ganger hører du ikke fra foreleser i det hele tatt, og du må finne ut av ting på egen hånd.

I lys av dette blir det etter min mening urettferdig at noen av gruppelærerne får oppfølging og relevante kurs i regi av arbeidsgiver (UiO), mens andre må forbli sjøllærte. Vi er ansatt på samme vilkår, med like lang forberedelsestid, og vi er satt til å gjøre den samme jobben. Vi er midlertidig ansatt for et halvt år av gangen, og vi blir evaluert på lik linje, uavhengig av hvilke kurs arbeidsgiver har spandert på oss.

Jeg oppfordrer MN-fakultetet til å inkludere samtlige gruppelærere i de arrangementene som er relevante for utøvelsen av vår jobb ved UiO. Parallelt med dette må det være mulig å arrangere rent sosiale turer, bedriftsbesøk og andre sammenkomster spesielt for kvinnelige gruppelærere. Forhåpentligvis vil en slik todelt og mer rettferdig løsning ha samme positive effekt på rekrutteringen av kvinner til gruppelærerstillinger. 

Emneord: Likestilling, Rekruttering, Studentforhold Av Ivar Staurseth – gruppelærer i matematikk
Publisert 7. okt. 2010 15:23 - Sist endret 2. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere