Nekrolog over Anders Bratholm

Den 8. juli 2010 døde Anders Bratholm 90 år gammel. Dermed har en særlig betydningsfull rettsforsker og samfunnsdebattant lagt ned sin vandringsstav.

Anders Bratholm var et usedvanlig godt, varmt, storsinnet, flott og klokt menneske. Han ville bidra til å gjøre vårt samfunn og vår verden bedre for alle. Anders Bratholm var en av de store nasjonale strategene som var med å bygge vårt samfunn etter krigen.

Anders Bratholm var en mester i bruk av det trykte ord og den akademiske friheten. Han kjempet for rettssikkerheten og livskvaliteten til de svakeste i vårt samfunn. Han var talsmann for humanitet, solidaritet, menneskeverd og grunnleggende rettsprinsipper, og mot overgrep og maktbruk.

Bratholm hadde et særlig varmt hjerte for barn, og han brukte sin juridiske begavelse til å styrke barns rettsstilling. Han var hovedarkitekten bak forslaget om å opprette barnerett som eget fag i jusstudiet. Han er ”Barneombudets far”.

I en lang rekke av ledere i ”Lov og Rett”, artikler og kronikker tok Bratholm opp mer enn 100 viktige reformforslag fra nesten alle områder av livet og retten, og mange av dem er etter hvert gjennomført. Nå framstår det som selvsagt at vi ikke skal slå barn, at skoleelever ikke skal utsettes for mobbing, at vi skal bruke bilbelte, og at vi ikke skal ha reklame for tobakksvarer. Men da Anders Bratholm lanserte sine forslag, hadde han mange og taleføre motstandere, og det stod ofte sterke stormer rundt den værharde sunnmøringen.

Anders Bratholm var ikke bare selv skribent og vitenskapsmann, men en entreprenør når det gjaldt det trykte ord. Han var redaktør for ”Vi gymnasiaster”, medredaktør for illegale aviser under krigen, redaktør for ”Stud. Jur” og redaktør for Dagningen.

Anders Bratholm gjorde en helt enestående innsats som redaktør for tidsskriftet Lov og Rett. Han startet fra et nullpunkt i 1962, og etter noen år ble Lov og Rett det viktigste faglige forumet for norske jurister. Han redigerte 29 årganger med 2000 artikler. Den norske juriststand er tilført uvurderlige kunnskaper og innsikter gjennom denne store stoffmengden.

Anders Bratholm hadde en særpreget metodisk tilnærming til de problemene og sakene som han tok opp: Han gjorde grundig rede for reglene, undersøkte praksis fra organer og personer som levde med reglene, og foreslo viktige reformforslag. Dette er en trehodet rettsvitenskapelig metode, som kombinerer rettsdogmatisk, rettssosiologisk og rettspolitisk innsikt på en fremragende måte.

Anders Bratholm etterlater seg hustru, to barn og fem barnebarn. Birte Arneberg var basisen for livet til Anders i 35 år. Sønnen, Johan Bratholm, er psykiater i Oslo. Datteren, Berit Bratholm, er høgskolelektor i Tønsberg. 

Emneord: Jus Av Asbjørn Kjønstad - Professor dr. juris - Universitetet i Oslo
Publisert 2. aug. 2010 13:57 - Sist endret 2. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere