Nei til seksuelt apartheid!

Homofili er forbudt i 80 land. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) blir undertrykket på campuser rundt om i verden. Derfor må LHBT-rettigheter inkluderes i arbeidet med internasjonalisering av høyere utdanning.  

I årets politiske kampanje ønsker Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) å sette fokus på LHBT- personers rettigheter til utdanning og til å kunne leve ut sin egen identitet i land i Sør, spesielt i det sørlige Afrika.

Homofili er forbudt ved lov i 80 land, og i over halvparten av alle afrikanske land. Stigmatisering, diskriminering og både voldelig og ikke-voldelig trakassering er vanlig i mange land i det sørlige Afrika, med den konsekvens at studenter som ønsker å leve åpent utenfor heteronormen ,kan bli kastet ut av utdanningsinstitusjonen, eller av andre grunner må avbryte studiene. Homofobi og en sterk heteronormativitet er vanlig.

Selv i Sør-Afrika, et land med et av verdens beste diskrimineringsvern, blir LHBT- studenter derfor tvunget til å avbryte studiene. Dermed mister de muligheten til å virke som positive endringsaktører i eget samfunn, og deres muligheter til selvrealisering og økonomisk selvstendighet blir innskrenket.

På aktivistreise til Zambia i vår kunne jeg med egne øyne erfare hvor alvorlig situasjonen er for LHBT- personer i en del land i verden. Sex mellom menn er forbudt i Zambia, og denne loven, som er en rest av viktoriansk kolonilovgivning, har også konsekvenser for lesbiske kvinner. Vi møtte en organisasjon som arbeider med LHBT-rettigheter, men som av frykt for å bli stengt må arbeide i det skjulte.

Den første zambiske LHBT-organisasjonen, Legatra, ble lagt ned etter at den åpent hadde gått ut i offentligheten som en organisasjon som jobbet med LHBT- rettigheter. Legatra hadde også fått offentlig støtte av blant annet den norske og svenske ambassaden. Deres erfaringer illustrerer et vanskelig aspekt ved kampen for LHBT- rettigheter i det sørlige Afrika, nemlig oppfatningen om at LHBT er et vestlig fenomen, et resultat av vestlig kulturpåvirkning og imperialisme.

En annen erfaring vi gjorde oss i Zambia, var studentpolitikernes svært negative og konservative holdninger knyttet til LHBT. Etter flere lange og fortrolige samtaler med sentrale studentpolitikere ved University of Zambia, forsøkte vi i SAIH-delegasjonen å ta opp lesbiske og homofiles kår på universitetet. Vi ble møtt av en mur av taushet og fornektelse, etter å ha snakket livlig og åpent i flere timer. LHBT var for dem noe det åpenbart var tabubelagt å snakke om, og dessuten meningsløst, siden det ”ikke finnes homofile på universitetet”.Jeg mener dette illustrerer at selv i et progressivt og akademisk miljø kan arkaisk og undertrykkende tankegods bestå hvis det ikke blir utfordret, innenfra eller utenfra.

Selv om LHBT-rettigheter er vanskelig å kjempe for i deler av Afrika, er det en viktig kamp. Fordi universiteter og høyskoler overalt er meningsbærende - og -dannende institusjoner, er dette en viktig slagmark hvis man ønsker å endre holdningene i et samfunn. Derfor ønsker SAIH at LHBT-rettigheter må inkluderes i det internasjonale samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner i Nord og Sør.

UiO må arbeide mot diskriminering av LHBT på de institusjonene universitetet samarbeider med, uavhengig av om samarbeidet gjelder studentutveksling eller forskningssamarbeid. Dette kan for eksempel gjøres gjennom konkrete krav i programavtaler og lignende, der det er mulig, eller i mer uformelle former gjennom personlig kontakt mellom institusjonene.

SAIH anerkjenner at LHBT-rettigheter internasjonalt er kontroversielt å jobbe med, og ønsker ikke å sette internasjonalt samarbeid i fare. Likevel må diskriminering av LHBT settes på dagsordenen, og Nord-Sør-samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner er en arena som bør utnyttes bedre.

Derfor oppfordrer jeg UiO, ansatte og studenter til å skrive under på SAIHs manifest mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Signér manifestet på saih.no!

 

Emneord: Menneskerettar, Internasjonalisering, Afrika Av Andreas Røise Myhrvold i SAIH Blindern
Publisert 26. okt. 2010 11:27 - Sist endret 2. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere