Ja, hvem er på ville veier?

Forskerforbundet har selvfølgelig ingen strategi for å fremme rekruttering gjennom å gå rettens vei. Men vi er avhengig av en arbeidsgiver som både oppfører seg skikkelig og som følger norsk lov.

Knut Fægri kommenterer på Uniforum.no intervjuet med meg i siste nummer av Uniforum. Jeg er selvfølgelig glad for at han som øverste arbeidsgiver ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet engasjerer seg i rekrutteringssituasjonen for forskere.

Knut Fægri skriver at han ikke skal ta opp ”hvorvidt loven sier at stipendiattid skal inkluderes i en eventuell 4-årsvurdering”. Samtidig er det nettopp dette spørsmålet, og hans påstand om at Forskerforbundet driver et hardkjør for ”å inkludere stipendiattid som tellende mot fireårsregelen” (Dagens Næringsliv 25.8.2010), som er hele utgangspunktet for min kommentar om at han er ”på ville veier”. Det Knut Fægri omtaler som et løp Forskerforbundet legger opp til i forbindelse med midlertidige stillinger, har utgangspunkt i to konkrete saker ved UiO. Jeg verken vil eller kan diskutere enkeltsakene i et leserinnlegg, men kan vise til min kommentar til Uniforums leder, som utløste intervjuet med meg i siste nummer. Der påpeker jeg at de to konkrete sakene dreier seg om mer enn tolkning av den såkalte ”fireårs-regelen”. Om ikke Forskerforbundet støttet sine medlemmer når det er snakk om ulovlig midlertidig tilsetting, hva slags fagforening ville vi vært da?

Den todelte rollen en fagforening har, er nok ikke alltid like lett å skjønne. Men det er altså et skille mellom det å jobbe fag- og forskningspolitisk over lang tid, og det å ivareta det enkelte medlem i en konkret sak, enten det gjelder ulovlige tilsettinger, konflikter, spørsmål i tilknytning til inkluderende arbeidsliv eller lønnsspørsmål. Men samtidig kan jeg forsikre Knut Fægri om at Forskerforbundet, både lokalt og sentralt, kontinuerlig jobber for vår sektors beste. Dette inkluderer også diskusjonene rundt en mulig ”tenure track”-stilling. Om han hadde lest Forskerforbundets arbeidsprogram, ville han sett at arbeidet for å vurdere en norsk variant av dette, kalt innstegstilling, er et prioritert område for Forskerforbundet sentralt – og lokalt.

Forskerforbundet har selvfølgelig ingen strategi for å fremme rekruttering gjennom å gå rettens vei. Men vi er avhengig av en arbeidsgiver som både oppfører seg skikkelig og som følger norsk lov. Dersom Knut Fægri ønsker å diskutere de fag- og forskningspolitiske sidene rundt rekruttering og ferdige stipendiaters arbeidsvilkår, er Forskerforbundet mer enn villig til å stille opp. Derfor står også vår invitasjon fra januar 2009 om å diskutere rekruttering med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og med UiO sentralt ved lag.
 

Emneord: Personalbehandling/politikk, Arbeidsforhold, Stipendiat, Rekruttering Av Kristian Mollestad - hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO
Publisert 22. sep. 2010 14:37 - Sist endret 2. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere