Ikke legg ned tegnspråk- og tolkestudiene ved UiO!

Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo har vedtatt å legge ned tegnspråk- og tolkestudiet for å spare penger. Saken skal behandles i fakultetsstyret i juni. Vi anmoder på det sterkeste om at nedleggelse ikke vedtas før man er sikre på at faget videreføres et annet sted, skriver Paal Richard Peterson i Forening for norsk tegnspråk.  

Forening for norsk tegnspråk (FONTS) er en nasjonal interesseorganisasjon for norsk tegnspråk. Vi er glade for og stolte av signalene regjeringen har gitt i Stortingsmelding 35 2007-2008, Mål og meining, der norsk tegnspråk ble foreslått innlemmet i en ny, allmenn språklov som ett av fem offisielle norske språk. Dette ga Stortinget sin enstemmige tilslutning til i 2009. I tillegg uttrykker regjeringen og Stortinget sin anerkjennelse av norsk tegnspråk som del av den norske kulturarven gjennom samme stortingsmelding.

På tvers av slike signaler har Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo vedtatt å legge ned tegnspråk- og tolkestudiet for å spare penger. Nå skal saken behandles i fakultetsstyret i juni. Vi anmoder på det sterkeste om at nedleggelse ikke vedtas før man er sikre på at faget videreføres et annet sted.

Deltakelse i samfunnet er i høyeste grad basert på kommunikasjon og informasjon. I så måte er tegnspråktolkutdanningene i Norge eneste måten å sikre at døve tegnspråklige kan være fullverdige deltakere i det norske samfunnet. Å legge ned én av tre utdanninger i Norge når det er kjent at det er mangel på utdannede tolker, kan ikke betegnes som noe annet enn uansvarlig og stikk i strid med de politiske signalene.

Et manglende tegnspråk- og tolkestudium i Oslo bør være politisk umulig å akseptere. Nær halvparten av landets døve bor i Osloområdet, og antallet døve studenter øker. Hvordan skal disse få tolk når vi allerede har stor tolkemangel, der 1 av 7 oppdrag ikke dekkes? En annen konsekvens berører muligheten til å studere sitt morsmål. Tidligere var det mulig for døve å studere norsk tegnspråk ved UiO. Denne muligheten ble imidlertid lagt på is for en stund siden, men med et håp om å gjenopprettes senere. Legges tegnspråkfaget ved UiO ned, er denne muligheten for døve stengt. Dette er en diskriminerende praksis som er uholdbar.  

De eneste i Norge som ikke kan studere norsk tegnspråk som fag, er de som har tegnspråk som morsmål. Derfor mener vi at det bør sikres at tegnspråkstudiet plasseres i et språkvitenskapelig miljø. På dette grunnlaget ber vi om at UiO umiddelbart innleder en dialog med Kunnskapsdepartementet for snarlig å avklare finansiering, plassering og utvikling av tegnspråkstudiene.

 

Av Paal Richard Peterson - Nestleder i Forening for norsk tegnspråk
Publisert 16. juni 2010 11:56 - Sist endret 2. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere