Hvem er på ville veier?

Det løpet som Forskerforbundet nå legger opp til i forbindelse med midlertidige stillinger, vil uvegerlig ha til følge at rekrutteringssituasjonen for norske forskere blir vanskeligere, helt uavhengig av om forbundet har loven på sin side eller ikke.

Jeg kan berolige Kristian Mollestad med at jeg ikke tilskriver Forskerforbundet lovgivende myndighet. Jeg skal heller ikke ta opp hvorvidt loven sier at stipendiattid skal inkluderes i en eventuell 4-års vurdering. Jeg bare noterer at som utøvende leder i U & H-systemet har jeg gjennom årene mottatt blandete signaler om dette, også fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Derimot registrerer jeg at Mollestad lukker øynene for mitt hovedpoeng: Det løpet som Forskerforbundet nå legger opp til i forbindelse med midlertidige stillinger, vil uvegerlig ha til følge at rekrutteringssituasjonen for norske forskere blir vanskeligere, helt uavhengig av om forbundet har loven på sin side eller ikke. Vi vil i praksis få en situasjon med ”never hire your own graduates”. Dette er et utmerket prinsipp i land med en stor U & H-sektor og høy akademisk mobilitet, dessverre er ikke Norge i denne kategorien. For eget fakultet har vi heldigvis god tilgang på høyt kvalifiserte søkere fra Asia og Europa til våre midlertidige stillinger, så det vil ikke by på noe problem å holde virksomheten i gang uten norsk arbeidskraft. Men skuffete, norske søkere vil ha valget mellom å flytte til en annen forskningsinstitusjon eller forlate akademia.

Rekrutteringssituasjonen for norske, ferdige doktores har lenge vært et bekymringspunkt i sektoren. Tanken om ”tenure track” er tydeligvis strandet i KD. Forskerforbundets strategi later til å være å gå rettens vei for å fremme rekruttering, personlig tviler jeg på om norsk forskning er tjent med det på sikt. Ikke minst vil det bidra til en endelig gravlegging av ”tenure track”-tenkingen, både i KD og ved det enkelte fakultet som måtte ønske å prøve noe slikt på egen hånd.

 

 

 

Emneord: Stipendiat, Rekruttering, Arbeidsforhold, Personalbehandling/politikk Av Dekan Knut Fægri ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Publisert 8. sep. 2010 13:36 - Sist endret 2. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere