Feil substans, Larsen

Den 23. juni kommer Benjamin Endré Larsen med saftige karakteristikker av meg som ”trangsynt og etisk impotent”. Larsen er forfatter av NTLs oppfordring til akademisk boikott av Israel.

Han vil forsvare uttalelsen som han mener jeg har rettet skarp kritikk mot. Indirekte er dette riktig, men det jeg først og fremst har gjort, er å melde meg ut av NTL.

Jeg har begrunnet dette med at jeg ikke kan være medlem av en organisasjon som oppfordrer til akademisk boikott. Jeg respekterer at NTL har et annet syn enn jeg. Larsen burde prøve å respektere at andre har et annet syn enn han.

På ett punkt forsøker Larsen å fremstille det slik at både rektor og jeg har feiltolket uttalelsen. Det var ikke akademikere, men de akademiske institusjonene som skulle boikottes.

Jeg tilhører dem som mener at institusjoner i seg selv ikke handler, det gjør de menneskene som befolker institusjonene. Hvis Larsen leser sin egen uttalelse, vil han se at han nettopp henviser til handlinger utført av ”landets akademikere.”

Det andre punktet hvor jeg leser vrangvillig, er når jeg tolker NTLs bruk av ordet okkupasjon om Israels krigføring i 1948 som, ja nettopp – okkupasjon. Dette blir for dumt, når NTL går til det skritt å vedta en uttalelse av denne art må man forvente at man tenker igjennom hvilke ord man bruker.

I siste avsnitt går Larsen i rette med min skepsis til effekten av boikotter, og kommer naturligvis trekkende med det ene eksempelet som skal bevise alle boikotters effekt – Sør-Afrika. Også i det tilfellet er jeg i tvil om boikotten var den avgjørende faktoren, men viktigere er det at så å si alle andre boikotter som har vært forsøkt, ikke har virket.

Jeg har imidlertid ikke invitert til en debatt om boikott, jeg har bare begrunnet min utmeldelse. Det er litt underlig at Larsen (på vegne av NTL?) av den grunn føler det riktig å avkreve meg ”mer substans”.

Utmeldelsen burde kanskje inneholdt langt mindre substans.
 

Emneord: Israel, Palestina, Universitetspolitikk Av professor Dag Harald Claes ved Institutt for statsvitenskap
Publisert 1. juli 2010 11:56 - Sist endret 2. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere