Feil om NTL UiO i boikottdebatten

NTL UiO er stolte av å være en del av en politisk aktiv fagbevegelse som tar standpunkt. På denne måten bidrar vi til utiklingen av det samfunnet vi er en del av. Vi er glad for å ha politisk aktive medlemmer som bidrar til å sette dagsorden, og vi er glad for at våre standpunkter kan være gjenstand for en fri og åpen debatt.

I et leserbrev 10. august på uniforum.no hevder Dag Harald Claes at vårt styremedlem Benjamin E. Larsen har misbrukt NTL UiO for å fremme sine synspunkter på konflikten mellom palestinerne og Israel. Dette er ikke riktig.

Larsen har brukt sin mulighet og rett som årsmøtevalgt styremedlem i NTL UiO til å fremme et forslag om en uttalelse. Uttalelsen ble diskutert i styret og vedtatt - mot to stemmer. Styret ved UiO har også diskutert spørsmålet. Der falt forslaget – mot to stemmer. Forslaget ble altså fremmet gjennom og behandlet av ordinære demokratiske organer i foreningen og ved UiO.

Påstanden fra Claes om at Larsen har misbrukt NTL UiO forutsetter også at Larsen har fått NTL UiO til å vedta en uttalelse med innhold som foreningen ellers ikke ville stått inne for. NTL har på alle årmsøtene så lenge jeg kan huske vedtatt uttalelser som kritiserer Israels politikk og handlinger overfor palestinerne. NTL UiO opprettet i 2009 et internasjonalt utvalg. Et av de temaene utvalget har valgt å jobbe med er spørsmålet om akademisk og kulturell boikott av Israel. Spørsmålet ville derfor ha kommet på dagsorden til styret i NTL UiO før eller senere. Utvalget vil ta med seg de innspillene som nå har kommet, og vil jobbe videre med mulige forslag til en eventuell oppfølging.

Det bør ikke komme som en overraskelse på noen at NTL og LO tar standpunkt i politiske spørsmål. Det bør heller ikke overraske noen at vi tar standpunkt og engasjerer oss i palestinaspørsmålet. På LO-kongressen i 2009 vedtok LO en uttalelse der vi blant annet kan lese følgende:

"FN må ta en ledende rolle i fredsdiplomatiet i regionen."

"Hvis FN-sporet ikke fører fram, må den norske regjeringen gå i bresjen for en internasjonal kamapanje mot okkupasjonen. En oppfordring til internasjonal boikott må vurderes."

LO krever videre:
- Israels ulovlige okkupasjon må opphøre.
- Grensene fra 4. juni 1967 må respekteres.
- Israelske ulovlige bosettinger må stanses.
- Muren må rives. Den er i strid med folkeretten.

NTL UiO forholder seg til vedtaket som ble fattet på LO-kongressen. Spørsmålet om kulturell og akademisk boikott er ikke tatt opp spesielt. NTL UiO var imidlertid av den oppfatning at en slik boikott burde vurderes i lys av staten Israels framferd. Vår t forslag har basert seg på en oppfordring fra Den palestinske kampanjen for akademisk og kulturell boikott av Israel (www.pacbi.org) og er langt på vei likt oppropet som ble fremmet for styrene ved NTNU og HIST i fjor. Interesserte kan også lese mer om spørsmålet i debattheftet Hvorfor skal vi boikotte Israels universiteter og kulturinstitusjoner?

NTL UiO er stolte av å være en del av en politisk aktiv fagbevegelse som tar standpunkt. På denne måten bidrar vi til utiklingen av det samfunnet vi er en del av. Vi er glad for å ha politisk aktive medlemmer som bidrar til å sette dagsorden, og vi er glad for at våre standpunkter kan være gjenstand for en fri og åpen debatt. Vi oppfordrer alle til å ta del i debatter rundt våre standpunkter, og vi vil oppfordre våre medlemmer spesielt til også å bruke sin mulighet til å påvirke gjennom å delta aktivt på medlemsmøter og årsmøter i foreningen.


 

Emneord: Universitetspolitikk, Palestina, Israel Av Sten Morten Henningsmoen – Leder i NTL UiO
Publisert 12. aug. 2010 09:49 - Sist endret 2. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere