Et pilotprosjekt for å øke jenteandelen

Hensikten med Nettverket for kvinnelige gruppelærere er å skape en faglig og sosial møteplass for kvinner med det til felles at de studerer og underviser et matematisk og mannsdominert fag.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN-fakultetet) vil først og fremst få takke Ivar Staurseth for et konstruktivt innlegg i Uniforum 7. oktober, der han uttrykker et ønske om mer opplæring til alle gruppelærere. Dette er noe MN-fakultetet har lagt vekt på i arbeidet med fakultetets utdanningsstrategi som ble vedtatt av fakultetets styre 25. oktober 2010.

MN-fakultetet ser behovet for økt fokus på oppfølging og opplæring av gruppelærere. Gruppelærerne er sentrale personer for å lykkes med målsettingen i utdanningsstrategien om god individtilpasset undervisning. For å få til det er vi avhengig av engasjerte gruppelærere, og sammen kan vi styrke studiekvaliteten.

Samtidig ønsker vi å oppklare noen misforståelser i Staurseths innlegg. På noen institutt eksisterer det allerede opplæringstilbud til gruppelærerne, og av de tre instituttene som er involvert i nettverket, har Institutt for informatikk og Matematisk institutt allerede et slikt tilbud, mens Fysisk institutt jobber med det. Kontakten mellom foreleser og gruppelærer er også viktig, og det er noe som vil bli arbeidet med å styrke i tiden framover.

Nettverket for kvinnelige gruppelærere har ikke vært og skal ikke være et ordinært opplæringstilbud til de kvinnelige gruppelærerne. Dette er et pilotprosjet for å øke jenteandelen, og foreløpig er det midlertidig og har midler til å fortsette ut 2011. Hensikten med nettverket er skape en faglig og sosial møteplass for kvinner med det til felles at de studerer og underviser et matematisk og mannsdominert fag. Temaene på de første møtene var riktignok ”Hvordan bli en bedre gruppelærer?” og ”Hvordan lærer man realfag?”, men vinklingen på samlingene var fra et kvinneperspektiv.

Siden dette er et nytt konsept, trengs det noe tid til å finne riktig form og innhold, og høsten 2010 og våren 2011 vil fokuset primært være på egenutvikling gjennom ulike kurs og workshops. Samtidig har arbeidet med nettverket gitt fakultetet nyttig erfaring, som vi til ta med oss videre inn i arbeidet med et styrket opplæringstilbud til alle gruppelærere ved MN-fakultetet.

På sikt ser vi fram til å kunne tilby alle gruppelærere et helhetlig opplæringstilbud. Vi setter pris på engasjerte studenter, som Staurseth, og gleder oss over hans og forhåpentligvis fleres ønske om å utvikle seg som gruppelærer. Slike engasjementer ønsker vi å følge opp, og med implementeringen av den nye utdanningsstrategien håper vi at ønskene vil bli oppfylt.

 

 

Emneord: Likestilling, Rekruttering, Studentforhold Av Prodekan for studier ved MN-fakultetet Annik Myhre og prosjektleder for Nettverk for kvinnelige gruppelærere Kristoffer Barbøl Vikebak
Publisert 3. nov. 2010 13:28 - Sist endret 2. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere