Universitetsledelsen avviser krav om akademisk boikott av Israel

Universitetsledelsen mener at en akademisk boikott av Israel vil krenke den individuelle, akademiske frihet ved UiO. Åpenhet og fri meningsutveksling er en grunnleggende forutsetning i akademia, skriver rektor Ole Petter Ottersen.

Tjenestemannslaget (NTL) ved UiO krever at Universitetsstyret skal vedta akademisk boikott av Israel. Ledelsen ved Universitetet i Oslo ønsker ikke å gå inn for en akademisk boikott av Israel.

Universitetsledelsen mener at en akademisk boikott vil krenke den individuelle, akademiske frihet ved UiO. Åpenhet og fri meningsutveksling er en grunnleggende forutsetning i akademia. Som akademikere er det vår plikt å bidra til studier av konflikten mellom Israel og palestinerne, og til løsningen av denne. Skal vi kunne påvirke utviklingen i forholdet mellom Israel og palestinerne, er det av avgjørende betydning å ha kontakter med begge parter i konflikten.

Kontakt mellom akademikere på tvers av landegrenser og konfliktlinjer kan bidra til å bygge ned grenser, skape nærhet og forståelse som er grunnleggende forutsetninger for fred. Denne linjen er også i tråd med norsk utenrikspolitikk for øvrig, som går inn for å bevare en åpen linje og skape dialog, også med regimer som har gjort seg skyldige i brudd på menneskerettighetene.

Studentene og de enkelte vitenskapelig ansatte står fritt til å ytre de utenrikspolitiske meningene de måtte ønske – men universitetet skal ikke flagge en egen utenrikspolitikk. Det vil ikke være aktuelt å innføre boikott mot noen enkeltstater fra universitetets side. Skulle man følge tankegangen til NTL i denne saken, ville en boikott av Israel videre skape presedens og medføre mulig boikott av en rekke andre regimer.
 

Emneord: Israel Av Rektor Ole Petter Ottersen
Publisert 15. juni 2010 13:59 - Sist endret 2. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere