Leserbrev fra 2010 - Side 3

Publisert 26. jan. 2010 10:40

Alle studenter og ansatte har blitt invitert med på høringen om UiOs strategi for de neste 10 årene. Men høringsdokumentet er på 30 sider! Og det er sørgelig vanskelig å danne seg noen formening om dokumentet som helhet. Her trengs kraftig beskjæring – derfor dette opprop!

Publisert 26. jan. 2010 10:04

Strategiplanen preges så langt av en instrumentell tenkning hvor eksellent forskning settes i sammenheng med innovasjon. Det er grunn til å ønske seg et bredere bilde, en dypere forståelse og en større stolthet over universitetets mangfoldige formidling, skriver Ulla Uberg, Anne Vaalund og Bjørn Vidar Johansen.

Publisert 22. jan. 2010 15:37

Da han var rektor opplevde jeg at Underdal var genuint opptatt av at ansatte skulle få muligheter til å praktisere sin akademiske frihet, skriver den oppsagte mellomalderprofessoren Arnved Nedkvitne.

Publisert 22. jan. 2010 14:20

Universitetsledelsens utkast til strategisk plan inneholder oppsiktsvekkende selvmotsigelser på svært viktige områder i universitetspolitikken, skriver leder Sten Morten Henningsmoen og styremedlem Benjanmin Endré Larsen i NTL-UiO.

Publisert 21. jan. 2010 13:39

Riksrevisjonen har pålagt universiteter og høyskoler å dokumentere ansattes overtidsarbeid for å kunne utbetale statlige midler. Det skal ikke innføres andre eller strengere regler i universitets- eller høyskolesektoren enn i resten av staten. Det er så enkelt som at heller ikke ansatte i universitets- og høyskolesektoren kan få utbetalt overtidsgodtgjøring uten at det formelle grunnlaget for dette er tilstede, skriver statsråd Tora Aasland.

Publisert 21. jan. 2010 09:22

Ledelse og universitet er interessant! Når universitetsfolk sier at de ikke vil ha ledelse, setter det følelsene i kok hos utenforstående. Og når utenforstående sier at universitetet trenger ledelse, rasler professorer med sablene. Hva er det med dette temaet som gjør det så brennbart? spør jusdekan Hans Petter Graver.  

Publisert 18. jan. 2010 14:24

Universitetsledelsen har nå sendt ut et høringsnotat i forbindelse med ny strategisk plan for perioden 2010-2020. I høringsdokumentet er universitetets ”tredje oppgave” – formidlingen – snevert forstått og dårlig ivaretatt, skriver Johannes W. Løvhaug.

Publisert 12. jan. 2010 14:21

 I den siste 10-årsperioden har universitetene i Danmark vært utsatt for en usedvanlig hardhendt behandling, og særlig har det gått ut over realfagene. Siden færre danske studenter søker seg til slike studier, og Danmark i likhet med Norge praktiserer et taksameterprinsipp der basisbevilgningen avhenger av antall uteksaminerte studenter, har den del av bevilgningen som kan brukes til lønn, gått ned. Selvsagt har også regjeringen i Danmark sagt at de naturvitenskapelige fag skal styrkes!

Publisert 6. jan. 2010 16:17

Høsten 2009 ble det fremmet forslag om at universitetets vitenskapelig ansatte skulle registrere sin tilstedeværelse. Forslaget ble ikke akkurat tatt vel imot på UiO og reiste en rekke praktiske og prinsippielle spørsmål. Men når det først er foreslått en tidsregistrering, må vi kanskje innse at dette er en tendens vi ser i samfunnslivet forøvrig, og særlig internasjonalt (Jacobs, 2009).