Johanne Sundby: Rektorvalget er over, men vi skal velge mer.

Universitetsstyret 2009 og framover.

På UIO er det flere lag av makt, styring og ledelse. Vi har nettopp deltatt i et rektorvalg, der utfallet betyr noe for den retningen UIO skal forsøke å ta i de neste fire årene. Rektor er en nøkkelperson i ledelsen på Universitetet, i tospann med direktøren og den sentrale administrative stab. Det er viktig, synes jeg, at han/hun er valgt av oss som skal ledes.

I tillegg er det to andre viktige strukturer. Det er ikke å stikke under en stol at en del av politikken prøves ut og gjennomføres gjennom en samlet dekan-tropp. Dekanmøtene er blitt viktige kanaler for dialog mellom sentral ledelse og det som skal skje på fakultetsnivå. Som representant i universitetsstyret gjennom fire år, har det vært viktig å bivåne og delta i dialoger også med dekanene. På den annen side er dekanmøtet ikke et styre, det er et organ for implementering av sentral politikk fra rektoratets side.

I de siste fire år har vi hatt store utfordringer på det økonomi-forvaltnings-messige plan, i forhold til faglige prioriteringer, overfor jubileumsforberedelser, kutt i finansieringen, evalueringer av STK og SUM, demokratidiskusjoner, ”tellekant” oppsummeringer, tid og penger til forskning også for de som ikke er i ”eliteskiktet”, og problemet med målstyring og måloppnåelse, for å nevne noe. Disse diskusjonene fortsetter.

Nå står vi snart foran nok et valg; valget av nytt universitetsstyre. Rent formelt er det dette styret som har ansvaret for hovedlinjene i de valgene universitetet gjør. Rektor er leder av styret, og har derfor mer innflytelse enn styreledere ofte har i bedrifter. Jeg mener det er bra i en så kompleks organisasjon som universitetet at leder kjenner organisasjonen innenfra, selv om flere eksterne representanter i syret i stor grad har ønsket seg en annen struktur, mer likt den man finner i styrer i næringslivet. Valg av rektor er viktig for veivalg ellers. Men rektor må spille sammen med styret sitt.

Styrevervet er ikke alltid enkelt. Styret er sammensatt av valgte representanter for ulike grupper som arbeider eller studerer på universitetet, og eksterne, av departementet oppnevnte kandidater fra kultur, politikk og næringsliv. Sånn sett representerer de ulike medlemmene i styret også ulike former for lojalitet og interesser. Noen svarer til politikerne og de folkevalgtes krav, andre ser på universitetets evne til å tilpasse seg næringslivets behov for kunnskap og kompetanse, og andre er opptatt av studentenes velferd. Vi som er valgt skal både representere en stemme inn i styret fra situasjonen til de som er på forsknings- grunnplanet, enten det er forskere, stipendiater eller teknisk personell; og være ansvarlige generelle individer med overordnede hensyn. Noen ganger er det mer behov for det første perspektivet, erfarer jeg. Eksterne medlemmer kjenner ikke den interne dynamikken godt nok.

Det er ikke alltid enighet innad i styret. Det kan det ikke bli med en slik sammensetning, og det er heller ikke meningen. Flere stemmer bør høres. Universitetet har både eksterne og interne hensyn å ta. Demokrati er viktig. Brukerrepresentasjon er essensielt. Men det er ikke lett å bringe lokale interesser inn på det overordnede plan. Likevel mener jeg etter mine fire år at det er viktig at vi som arbeider ved UIO finner kandidater til å sitte i styret som både kan ha er overordnet blikk på hva Universitetet skal stå for, bringe erfaringer fra ansattes perspektiv inn i styresammenheng, ha dialog med ledelse og ansatte, og ikke gi seg i alle situasjoner når demokratiet eller forskningsfriheten står på spill.

Så kollegaer, tenk på folk som kan være egnet, som kan si sin mening, og som vil spille inn i dette viktige organet på vegne av oss alle.
Og takk for tilliten og takk for meg for denne gang


 

Emneord: Universitetspolitikk Av Johanne Sundby (kvinnelig fast vitenskapelig representant)
Publisert 3. apr. 2009 11:04 - Sist endret 2. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere