Torill Steinfelds innlegg i Uniforum: En presisering

Undertegnede litteraturlærere ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) vil gjerne få komme med følgende kommentarer til Torill Steinfelds innlegg i Uniforum.  

i) Et samlet litteraturmiljø ved nordisk-seksjonen, bortsett fra Torill Steinfeld, står bak Jorunn Hareides uttalelser til Universitas 4. nov. 2009.

 ii) Vi mener selvsagt ikke, og har aldri hevdet, at nordisk språk ikke skal ha en viktig plass i studieretningen Nordisk litteratur og språk og norsk som andrespråk.

 III) Vår innsigelse mot forslaget (20 stp. litteratur, 20 stp. språk, 10 stp. NOAS, 10 stp. valgfritt) går på balansen mellom språk og litteratur blant de obligatoriske emnene. Det emnet NOAS vil tilby her, er et språkemne, noe enhver kan overbevise seg om ved å kikke på NOAS1100:"Innføring i norsk som andrespråk" på nettet.

Vi frykter at en obligatorisk hovedvekt på språk på et begynnernivå kan virke demotiverende på studenter som primært ønsker å studere litteratur. Dette har også det store antall studenter som har deltatt i underskriftsinnsamlingen, gitt uttrykk for.

Vennlig hilsen

Per Thomas Andersen
Harald Bache-Wiig
Liv Bliksrud
Marianne Egeland
Ståle Dingstad
Jorunn Hareide
Gitte Mose
Thorstein Norheim
Elisabeth Oxfeldt
Ellen Rees
Sten-Olof Ullström

Emneord: Språk, Språkpolitikk Av litteraturlærere ved ILN
Publisert 13. nov. 2009 15:26 - Sist endret 2. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere