Et svar på den besværlige likestillingen

Jeg leser med interesse professor Hanne Haavinds innlegg. Jeg må da få utdype litt nærmere hva som skjedde i de siste ansettelser av førsteamenuenser ved Institutt for teoretisk astrofysikk:

Før utlysningen av stillingene gikk instituttets likestillingsutvalg gjennom utlysningstekstene for å sikre at det ikke var noe i utlysningene som utelukket fagområdene til potensielle kvinnelige søker, og samtidig sikret de at det fantes potensielle kvalifiserte kvinner som kunne tenkes å søke stillingene.

Etter at søknadene ble mottatt, ble internasjonale bedømmelseskomiteer opprettet for begge stillingene (kun komiteens administrative leder var norsk i begge). Det var kvinnelig medlem i begge komiteene. Det var minst en kvinnelig søker til begge stillingene, og det ble spesielt passet på at komiteene inneholdt eksperter som kjente disses forskningsområder. Bedømmelseskomiteenes rapporter fant at én kvinne var kvalifisert i hver av stillingene. I den ene stillingen ble en kvinne rangert som nr. 4 (av 5 på shortlist), i den andre som nr. 3.

For den første stillingen uttalte samtidig komiteen at søkerne som ble rangert som nr. 1 og 2 rangerte meget langt foran de øvrige på shortlist. De var internasjonalt ledende unge forskere som kunne gi instituttet et stort løft. Søker 3 var rangert meget langt bak disse, søker 4 (den kvinnelige søker) klart bak denne igjen. Tilsvarende var det for den andre stillingen, der nr. 1 (som var en mann) ble betegnet som "outstanding" og svært mye bedre enn de øvrige søkere.

Instituttstyret vedtok å innkalle til å bli intervjuet og holde prøveforelesninger søkerne som av bedømmelseskomiteen var rangert som nr. 1, 2 og 4 til den første stillingen og søkerne som ble rangert som nr. 1, 2, 3 og 5 til den andre. I intervjukomiteene til hver av stillingene var det to kvinner og to menn. Den mannlige søkeren som var rangert som nr 3 i den første ble her av instituttstyret bevisst forbigått, nettopp for å gi best mulig sjanse til den kvinnelige søker.

Intervjukomiteen for den første stillingen uttalte enstemmig i sin rapport at intervjuer og prøveforelesninger forsterket konklusjonene i rapporten til den internasjonale bedømmelseskomiteen. "Intervjuene avtegner to klare grupperinger. X og Y fremstår begge som faglig sett meget ambisiøse, initiativrike og idéfulle kandidater, begge klare for å ta faglig ledelse og med et tilsynelatende betydelig fremtidig faglig potensial. Z fremstår på sin side som en faglig fullt ut kompetent kandidat, men med en faglig profil som vektlegger popularisering og studentrekruttering noe sterkere enn det å innta en faglig ener-posisjon internasjonalt.

Inntrykket fra intervjuene forsterker inndelingen av de tre kandidater i to atskilte grupper." Komiteen la her også stor vekt på den pedagogiske framstillingen til kandidatene, demonstrert ved prøveforelesning. Intervjukomiteen diskuterte i sin rapport spesielt muligheten for kjønnskvotering, og fant at kriteriene for kvotering, at de anses å ha tilnærmet like kvalifikasjoner, helt klart ikke var til stede i dette tilfellet.

For den andre stillingen fant intervjukomiteen enstemmig at heller ikke her var kriteriene til stede for å plassere den kvinnelige søker som nr. 1. Den som bedømmelseskomiteen hadde rangert som nr. 1 var så klart foran de øvrige kandidater, at han måtte innstilles som nr. 1. Derimot fant intervjukomiteen at man kunne ta i bruk kvotering og flytte den som var rangert som nr. 3 opp til plass nr. 2.

Den kvinnelige søker hadde vist seg som en meget god pedagog under prøveforelesningen, og hadde gitt et så godt inntrykk under intervjuene, at det kunne forsvares å plassere henne tilnærmet likt med nr. 3 (selv om bedømmelseskomiteen plasserte henne klart bak), slik at kvoteringsreglene her kunne tas i bruk. Hun ble dermed plassert som nr. 2, på tross av at hun bare var 29 år gammel og kun hadde hatt doktorgrad i ett år.


 

Emneord: Likestilling Av instituttleder Per B. Lilje ved Institutt for teoretisk astrofysikk
Publisert 31. mars 2009 16:04 - Sist endret 2. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere