Pensjonistene kan bli synlige

Vi har etablert en egen "pensjonistside" på våre nettsider som viser vårt tilbud til UiOs pensjonister.

Den 19. januar har professor emeritus Bjørn Pedersen et innlegg om mangel på synlighet av pensjonister på UiO sine nettsider.

Må fyllle ut nettskjema

For å bli synlig på universitetets nettside som pensjonist, må enheten du var ansatt ved fylle ut et nettskjema som ligger på våre nettsider. Det er altså enheten du var ansatt ved som skal gjøre dette, og ikke den enkelte pensjonist. Når enheten fyller ut skjemaet, er det viktig at man krysser riktig på følgende spørsmål: "Vedkommende skal være synlig på UiO sin elektroniske katalog, ja eller nei".

244 personer registrert

Per dags dato er 244 personer registrert som pensjonister, men Bjørn Pedersen sitt innlegg viser at denne informasjonen dessverre ikke er like godt kjent ved hele UiO. Vi har derfor etablert en egen "pensjonistside" på våre nettsider (http://www.uio.no/for-ansatte/ansatt/pensjonist) som viser vårt tilbud til UiO pensjonister. Vi håper at dette er med på å gjøre de mulighetene som finnes, bedre kjent i vår organisasjon.


 

Emneord: Personalbehandling/politikk Av assisterende HR-direktør Johannes Falk Paulsen i Organisasjons-og personalavdelingen (OPA)
Publisert 10. feb. 2009 11:04 - Sist endret 2. sep. 2014 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere