Osvold tar direkte feil

Osvold tar direkte feil. Også hos mange statlige, amerikanske universiteter er "klassisk dannelse" prioritert på lik linje med profesjonsrelatert utdannelse, skriver Joel Glover.

KLASSISK DANNELSE: Også hos statlige, amerikanske universiteter er "klassisk dannelse" priroritert på lik linje med profesjonsrelatert utdannelse, skriver Joel Glover. Bildet viser det statlige universitetet University of Arizona, Tuscon. (Arkivfoto)

KLASSISK DANNELSE: Også hos statlige, amerikanske universiteter er "klassisk dannelse" priroritert på lik linje med profesjonsrelatert utdannelse, skriver Joel Glover. Bildet viser det statlige universitetet University of Arizona, Tuscon. (Arkivfoto)

Foto: Martin Toft

Leif Osvold skriver i sin kommentar til Bernt Hagtvets innlegg om norske universiteter som dannelsesinstitusjoner at det kun er private universiteter, slik som Yale, som kan tillate seg å tilby "klassisk dannelse" som del av pensumet.

Som amerikaner med både utdannelse fra og hundrevis av universitetskolleger i USA, har jeg rimelig god innsikt i hvordan amerikanske universiteter, både private og statlige, fungerer. Osvold tar direkte feil. Også hos mange statlige, amerikanske universiteter er "klassisk dannelse" prioritert på lik linje med profesjonsrelatert utdannelse.

Jeg for min del fikk min utdannelse ved Revelle College, University of California at San Diego, der den akademiske filosofien fortsatt krever at uansett fagdisiplin (og de aller fleste ved Revelle studerer innen de harde, naturvitenskapelige fag) skal man bruke god tid på klassiske fag, slike som kunst, musikk, litteratur og filosofi. Eller for å sitere direkte fra Revelles egen webside:

"...all graduates should know some of the literature, art, science and social issues that define our culture".

Ja, faktisk bruker man to hele år på slikt før man får lov til å begynne på det faget man senere skal ha som sitt levebrød.

Selv om UCSD får pengegaver og krever inn studieavgift, er det en statlig institusjon som i aller høyeste grad er avhengig av statlig finansering – såpass at finanskrisen som har rammet California spesielt hardt det siste året, har medført tvungen avspassering for mange av universitetslærerne. Allikevel holder Revelle fast ved sin filosofi. Hvorfor? Svaret bør enhver student ved Universitetet i Oslo merke seg:

"Revelle's curriculum allows you to obtain the essential tools through which you can effectively and creatively pursue further study and adapt to a rapidly changing world. "


 

Emneord: Internasjonalisering, Undervisning, Studentforhold Av medisinprofessor Joel Glover ved Institutt for medisinske basalfag
Publisert 15. sep. 2009 10:42 - Sist endret 2. sep. 2014 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere