Naturvitenskap og allmenndannelsen

Dannelsesutvalget har levert en rapport som fullstendig ser bort fra naturvitenskapenes rolle i allmenndannelsen, skrev professor Per Lilje i et tidligere leserbrev i Uniforum. ”Når Lilje i liten eller ingen grad finner dette synspunktet i vår rapport, beror det kanskje delvis på lesningen”, svarer medlem av Dannelsesutvalget, Roger Strand, i dette innlegget.

Professor Per Lilje skriver i sitt innlegg "Dannelsesutvalget: Som man roper i skogen, får man svar?" følgende:

"Utvalget har forelsket seg i den amerikanske ”liberal arts college”-modellen, men har samtidig stukket under en stol at stort sett samtlige amerikanske ”liberal arts colleges” forlanger at studenter som først og fremst studerer humaniora og/eller samfunnsvitenskap, må ta kurs i naturvitenskap (akkurat som de forlanger at naturvitenskapsstudenter må ta minst kurs fra humaniora/samfunnsvitenskap), nettopp av hensyn til allmenndannelsen!"

Jeg vil takke professor Lilje for å framheve naturvitenskapens plass i allmenndannelsen. På dette punkt er vi helt enige – ikke bare han og jeg, men hele Dannelsesutvalget. Jeg kan bekrefte at utvalget i sine interne diskusjoner nettopp framhevet som en styrke ved liberal arts-tradisjonen at den inkluderer naturvitenskap og forlanger læringsprosesser i begge retninger på tvers av "de to kulturer". Når Lilje i liten eller ingen grad finner dette synspunktet i vår rapport, beror det kanskje delvis på lesningen (se bl.a. side 6). Jeg skal likevel på egne vegne ta selvkritikk for ikke å ha tydeliggjort poenget i innstillingen. At vi skal ha forsøkt "å stikke noe under en stol", kan jeg imidlertid ikke gå med på. Det som skjedde, var snarere at vi tok det for gitt.

Det viktige er likevel hva som blir gjort i handling, slik det også presiseres i et svarinnlegg av førstelektor Ragnar Myklebust. Ved Universitetet i Bergen arbeider vi nå med et pilotprosjekt bestående av et frivillig "dannelsesemne" på bachelornivå. Grunntanken her er nettopp å la det preges av aktuelle forskningsdebatter fra naturvitenskap, medisin og helsefag, og humanvitenskapene. Foreleserne vil rekrutteres fra hele universitetet. Jeg tror og håper derfor professor Lilje vil komme til å se oss som sine allierte i det viktige arbeidet som ligger i å styrke naturvitenskapelig allmenndannelse både innenfor og utenfor realfagsstudiene.

 

Av Roger Strand – professor i vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen og medlem av Dannelsesutvalget
Publisert 8. sep. 2009 09:39 - Sist endret 2. sep. 2014 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere