Likestilling på Det teologiske fakultet

Kjære Harriet. Likestilling er en av de viktige saker i årets rektorvalgkamp. Den bredspektrede tilnærmingen til likestilling som har vært ført ved UiO de siste årene har vært informert og betydningsfull.

LIKESTILLING: Rektorkanditdat Ole Petter Ottersen lytter til prorektorkandidat Guro Valens innlegg under likestillingsdebatten på Blindern fredag 27. mars.

LIKESTILLING: Rektorkanditdat Ole Petter Ottersen lytter til prorektorkandidat Guro Valens innlegg under likestillingsdebatten på Blindern fredag 27. mars.

Foto: Ola Sæther

Likestilling er en av de viktige saker i årets rektorvalgkamp. Den bredspektrede tilnærmingen til likestilling som har vært ført ved UiO de siste årene har vært informert og betydningsfull. Den har bidradd til å rette søkelyset på dypere strukturelle årsaker til reproduksjonen av kjønns-ubalansen, blant annet ved å fokusere på hvordan økonomiske og faglige prioriteringer kan ha uheldige virkninger fra et likestillingssynspunkt. Dette har brakt likestillingsarbeidet mange skritt fremover.

TF (og teologifaget) har en historie som et homososialt fagmiljø. Vi må helt frem til 1990 (!) for å finne den første kvinnen som tok en teologisk doktorgrad i Norge. I perioden 1990-2000 disputerte til sammen sju kvinner for den teologiske doktorgraden i Norge. Den gangen burde det vært utviklet en langsiktig strategi for å styrke likestillingen ved fakultet. Det ble ikke gjort. I dag er flertallet av stipendiatene ved TF kvinner, men bare to av de fast vitenskapelige ansatte er kvinner. Den dårlige kjønnsbalansen går år tilbake, og mange ved fakultetet må ta ansvar for den. Det handler om manglende kunnskap, bevissthet og vilje. Vi har derfor mange og store utfordringer.

Men vi har også, i løpet av årene Trygve Wyller har vært dekan, styrket likestillingsarbeidet ved fakultetet, og særlig rettet det inn mot Ph.d´ene og midlertidig ansatte kvinner i forsker- og undervisningsstillinger. Vi har brukt sentrale likestillingsmidler fra UiO til kvalifiseringsstipend for kvinner som vil søke postdoc. Vi har gitt økt reisestipend til kvinnelige stipendiater. Og vi har arrangert strategiske seminaret med tema knyttet til politikk, søknader og publisering. Vi har nå også fått midler fra Kif-komiteen til strategisk likestillingsarbeid. Dette arbeidet har vært ledelsesforankret ved fakultetet. Men alle som er opptatt av likestilling vet at slike tiltak kun betyr noe dersom de grunnleggende økonomiske og faglige strukturene ikke svekker tiltakenes muligheter for å bety noe. Derfor er rektorvalget viktig. Men vi tror ikke at likestillingsarbeidet ved UiO vil settes år tilbake om vi får en rektor som i sine dekanår har vært med å gjøre likestilling til en sak på et fakultet med en så problematisk likestillingshistorie som TFs.

Mvh,
Leonora Onarheim (Ph.d.), Åste Dokka (Ph.d.),  Margunn Sandal (Ph.d.), Annhild T. Arnevik ( Ph.d.), Jone Salomonsen (Ph.d.), og Aud V. Tønnessen (prodekan)
 

Emneord: Rektorvalget 2009, Likestilling
Publisert 30. mars 2009 13:47 - Sist endret 2. sep. 2014 14:01

Takk for grundig svar. Jeg håper likestillingsarbeidet på TF fører frem - uansett hvem som vinner rektorvalget! Harriet

Harriet Bjerrum Nielsen - 30. mars 2009 15:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere