Hva skal vi med Naturhistorisk museum?

NHM velger altså å nedprioritere sin viktigste oppgave - det de til syvende og sist er til for, skriver førsteamanuensis i biologi, Håvard Kauserud, postdoktor i biologi, Tor Carlsen og professor emeritus i biologi, Leif Ryvarden i dette innlegget.

En av primæroppgavene ved Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo, er å lagre materiale og kunnskap om norsk natur og Norges biologiske mangfold. De naturhistoriske samlingene er en skattekiste for blant annet forskning, naturforvaltning og folkeopplysning, og kan sees på som en del av det nasjonale arvesølvet. Ulike konservatorer, med ansvar for ulike typer organismegrupper, er ansatt som faglige ledere til å ivareta, utvikle og forske på de ulike samlingene.

Nedprioriterer

Nylig har ledelsen ved NHM valgt å nedprioritere den eneste konservatorstillingen innen fagfeltet mykologi (sopp), til tross for at sopp er en av de mest artsrike organismegruppene i landet (langt mer artsrikt enn for eksempel planter). Ledelsen ved NHM skylder, som vanlig, på begrenset ressurstilgang, men til sjuende og sist dreier det seg om en prioritering (en lang rekke andre typer stillinger er besatt ved NHM i løpet av de siste årene). NHM velger altså å nedprioritere sin viktigste oppgave - det de til syvende og sist er til for.

Tragikomisk

Spesielt tragikomisk blir det sett i lys av at regjeringen samtidig har bevilget mange millioner kroner til ’Det norske artsprosjektet’, hvis mål er å kartlegge det norske biologiske mangfoldet (med spesielt fokus på nettopp dårlige studerte organismegrupper slik som sopp). NHM velger altså å fase ut en type kompetanse som er en forutsening for at ’Det norske artsprosjektet’ skal bli vellykket. Fraskriver NHM seg ansvaret for samlingene sparker man samtidig beina under sin egen eksistensberettigelse.

  

Emneord: Sopp, Naturhistorisk museum Av Håvard Kauserud, Tor Carlsen og Leif Ryvarden
Publisert 3. mars 2009 13:50 - Sist endret 2. sep. 2014 14:01

Hvis styret ved NHM får litt fart på seg kan de fremdeles rekke å ansette en av de søkerene som ble innstilt til stillingen og innkalt til intervju (før de fant ut at de ikke hadde råd til å ansette). På den måten slipper man en ny kostnads- og tidskrevende runde med utlysning osv. Sist tok denne prosessen mer enn to år! Hvis ikke styret innser at de har ansvar for landets desidert mest sentrale samling av sopp, hvem skal da ha ansvaret?

Gro Gulden - 4. mars 2009 08:12

Ja, man må virkelig spørre seg ved NHM vil med sine soppsamlinger? Vil de legge dem ned? Vil de at vi skal stoppe innsamling av nytt materiale? Vil de bidra til å fase ut mykologisk forskning i Norge? At ledelsen ved NHM ikke skjønner at de hogger av den foten de står på, det er tydelig. Uten samlinger er ikke museet mye verdt.

evenwh@uio.no - 6. mars 2009 19:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere