Hva må gjøres med UiO?

Forbildehenting fra næringslivet bør svekkes sterkt og vi må stole mer på vår egen kompetanse i utviklingen av UiO. Det er ikke noe godt tegn for oss at McKinsey, SSØ og Riksrevisjonen har blitt sentrale aktører på universitetet, skriver professor Tom Christensen, kandidat for de vitenskaplige ansatte i valget til universitetsstyret, i sitt leserinnlegg.

Det foregår en kontinuerlig debatt om hvordan vi skal verne om og videreutvikle sentrale hensyn og verdier ved universitetet, som faglig autonomi, forskningens rammevilkår og forskningsbasert undervisning. Det er en viktig debatt, men ofte en relativt generell debatt, hvor sentrale faktorer som påvirker disse hensynene, ikke fokuseres nok.

Hvordan vi forholder oss til omgivelsene, og da særlig myndigheter og sentrale politiske og administrative aktører er i økende grad viktig. For det andre er det ekstremt viktig hvordan vi internt organiserer og institusjonaliserer disse hensynene og verdiene.

Eksternt må UiO arbeide mye mer aktivt overfor myndighetene og bygge allianser med ulike viktige aktører. Her har det vært altfor mye passivitet over lang tid. Vi kan selvsagt tildele oss selv en offer-rolle og sutre over ’hvileskjæret’ og andre fortredligheter, men som ellers i samfunnet, må man også stå på for å fremme egne interesser på en pro-aktiv måte.

Vi må tydeligere vise vår samfunnsmessige betydning, vise vår vilje og evne til omstilling og ikke minst bidra til å løse nasjonale og internasjonale utfordringer. Vi må kjempe en mye hardere kamp for å bedre betraktelig vår basisfinansiering og forsvare angrep mot vår tilknytningsform.

Internt må faglighet bety mer i beslutninger og faglige prioriteringer være mer lokalt forankret i hva man kan kalle ’bottom-up’-prosesser. Trenden mot mer til internt byråkrati og mindre til forskning bør stoppes, og ’tellekanter’ og mye rapportering modifiseres. En ny særavtale må på plass, helst med en sentral løsning i bunnen. Forbildehenting fra næringslivet bør svekkes sterkt, og vi må stole mer på vår egen kompetanse i utviklingen av UiO. Det er ikke noe godt tegn for oss at McKinsey, SSØ og Riksrevisjonen har blitt sentrale aktører på universitetet.

Så budskapet bør være klart. Våre sentrale hensyn og verdier utvikles bedre hvis vi kjemper mer eksternt for dem. Og ikke ikke minst hvis vi i sterkere grad modifiserer de problematiske endringstrekk det siste tiåret, men bevarer og bygger ut de gode endringene, som det nye gradssystemet og mer vekt på karriereutvikling.
 

Av Tom Christensen
Publisert 19. mai 2009 11:09 - Sist endret 2. sep. 2014 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere