Flere studentboliger

Ved studiestart står dessverre mange i kø for å få studentbolig. Nå i midten av august er køen på rundt 14 000, mot rundt 12 000 i fjor. Dette er altfor mange og en stor utfordring for regjeringen, skriver statsråd Tora Aasland.

LOVER SATSING: Statsråd Tora Aasland lover at den rødgrønne regjeringen vil fortsette satsingen på studentboliger om den får beholde makten etter Stortingsvalget.

LOVER SATSING: Statsråd Tora Aasland lover at den rødgrønne regjeringen vil fortsette satsingen på studentboliger om den får beholde makten etter Stortingsvalget.

Foto: Ola Sæther

Vi har satset sterkt på utbygging av studentboliger, med bevilgninger til nesten 1300 nye studentboliger i år. Dersom de rødgrønne partiene får ny tillit, lover vi å holde oppe trykket i utbygging av studentboliger og på sikt bli kvitt disse køene. Jeg føler meg ikke sikker på at høyrepartiene vil satse like hardt om de kommer tilbake i regjering.

Det har vært stor forskjell på satsingen på studentboliger mellom den rødgrønne regjeringen og den borgerlige regjeringen som satt før oss. Den rødgrønne regjeringen har gitt tilsagn på til sammen 2 936 hybelenheter i løpet av sine fire år mot Bondevik II-regjeringens 2 361. Mens Bondevik II skar ned på bevilgningene til studentboliger hvert eneste år de satt med makten, har den rødgrønne regjeringen nå kommet opp i 1300 hybelenheter. Den rødgrønne regjeringen har gitt tilskudd til flere studentboliger i Oslo i 2009 (327 hybelenheter) enn de borgerlige klarte til hele landet i 2005 (314 hybelenheter).

Advarer mot høyrepartiene

Jeg vil advare mot at høyrepartiene igjen får kontroll på dette politikkområdet, og om at de vil gjeninnføre politikken fra forrige periode. Jeg frykter at de igjen vil bruke studentboliger som salderingspost. Når de på alle andre områder mener private løsninger er best, er det grunn til å tro at de også mener private løsninger skal tas i bruk for studenter.

Erfaringsmessig finner heldigvis de fleste seg et bosted tidlig på høsten. Samskipnadene er flinke til å tilby midlertidige løsninger, og studentene finner seg midlertidige løsninger i påvente av å få plass.

Vil fortsette satsingen på studentboliger

Utgifter til bolig spiser den største delen av studentenes økonomi. Vi vet også at usikkerhet om økonomi gjør at enkelte ikke tar høyere utdanning. Derfor er tilgang til gode og billige studenthybler svært viktig for lik rett til utdanning. De rødgrønne partiene kommer til å fortsette den rekordsterke satsingen på studentboliger.

 

 

Emneord: Studentforhold, Universitetspolitikk Av forskningsminister Tora Aasland
Publisert 12. aug. 2009 14:23 - Sist endret 2. sep. 2014 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere