Feil konklusjon

I sin kommentar til Dannelsesutvalgets innstilling (Uniforum 09/2009, "Dannelsesutvalget: Som man roper i skogen, får man svar?") klager Per B. Lilje, professor i astrofysikk, over at rapporten "fullstendig ser bort fra naturvitenskapenes rolle i allmenndannelsen".

I sin kommentar til Dannelsesutvalgets innstilling (Uniforum 09/2009, "Dannelsesutvalget: Som man roper i skogen, får man svar?") klager Per B. Lilje, professor i astrofysikk, over at rapporten "fullstendig ser bort fra naturvitenskapenes rolle i allmenndannelsen", i motsetning til hva man gjør i dagens USA, og i motsetning til hva som tidligere var tilfelle i Norge, hvor man en gang anså naturvitenskap for å være en vesentlig del av allmenndannelsen.

Som eksempel nevner han at biologiprofessor Georg O. Sars i 1870-årene foreleste om Darwins utviklingslære under biologiforelesningene som da var en obligatorisk del av "Anneneksamen", forgjengeren til ex.phil.

Liljes pessimistiske konklusjon, at "det var den gang det, og ikke nå", er imidlertid ikke korrekt. I det nåværende ex.phil.-opplegget ved UiO (EXPHIL03), har f.eks. naturvitenskapene vært en integrert del fra starten av.

Sentrale norske forskere har skrevet pensumkapitler i lærebøkene og har hele tiden virket som forelesere (Dag O. Hessen om biologi og utviklingslære; Arnt Inge Vistnes om fysikk og virkelighetsoppfatning), og studentene har originaltekster av Werner Heisenberg og Stephen Jay Gould på pensum.


 

Emneord: Undervisning, Studentforhold Av førstelektor i filosofi Ragnar B. Myklebust ved IFIKK og emnekoordinator for examen philosophicum
Publisert 26. aug. 2009 12:47 - Sist endret 2. sep. 2014 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere