Er fusjonsbølgen på vei til Bygdøy?

Det er grunn til å se nærmere på de politiske signaler for nybyggplanene for Kulturhistorisk museum (KHM).Aasland er i fusjonsmodus - hun har nettopp overført Veterinærhøyskolen fra UiO til Landsbrukshøyskolen på Ås. 

Statsråd Tora Aasland hevder (Aftenposten 20.11.) at det vil koste en halv milliard mer å la vikingskipene bli på Bygdøy, hvis resten av museet bygges et annet sted. Men delt løsning har som kjent vært praktisert i alle år: Med sin besøksvennlige størrelse har Vikingskipshuset krevet lav bemanning og tvert om gitt overskudd, som bl.a. har delfinansiert KHMs arkeologiske utgravninger.

Hvordan ser egentlig Aaslands regnestykke ut?

Statsråden hevder videre at samling på Bygdøy ikke krever kjøp av nye tomtearealer, da det er ledig plass på Norsk Folkemuseum (NF). Gir NF bort tomteplass gratis? Aasland er i fusjonsmodus - hun har nettopp overført Veterinærhøyskolen fra UiO til Landsbrukshøyskolen på Ås. Vil hun nå også gi bort universitetsmuseene til Kulturdepartmentet og la UKM fusjoneres med NF? Spørsmålet må faktisk stilles.

NFs direktør Olav Aaraas har selv tilbudt tomteplass med følgende begrunnelse: "Jeg forstår ønsket om å beholde KHM som en del av universitetet. Min viktigste motforestilling er den stemoderlige behandling universitetene (merk flertall) gir sine museer" (Aftenposten 01.09).

Freidigere kan vel ikke situasjonen snus på hodet. KHMs forskningsmessige forvaltning av sine samlinger er enestående, og har vakt internasjonal oppsikt ved tverrfaglige prosjekter som er typisk for et universitetsmiljø, med en spisskompetanse som UiO selv har frembragt. Andre utviklingstiltak har kommet norsk museumsvesen som helhet til gode.

Derimot er NF som kjent i krise, med to tredjedeler av samlingene stengt i 15 år. Stengingen foregikk under hans forgjenger, Erik Rudeng, og Aaraas har gjentatte ganger meddelt pressen at han ikke greier å få museet på fote igjen.

Vil han nå "redde" KHM fra "stemoderligheten"(!) med en situasjonsbestemt sammenslåing i håp om å få utlignet situasjonen i NFs favør?

Universitetsmuseene er uløselig knyttet til forskning og undervisning og kan ikke bare rives ut av sin sammenheng. Oslo trenger heller ikke nok et gigantmuseum.

Regjeringen skal avgjøre KHMs plassering før jul. Man må håpe at både finansministeren og andre vil vurdere mer realistiske forhold enn de ovennevte.
 

 
 

Emneord: Museene, Vikingskipshuset Av Erling Skaug; professor emeritus (IAKH), tidligere ansatt både ved NF og KHM
Publisert 7. des. 2009 15:28 - Sist endret 2. sep. 2014 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere