Enkle råd til deg som fusker ved høyere eksamener

Den sentrale klagenemnd ved UiO har i senere tid fattet en del interessante vedtak, som gir grunnlag for enkle og konkrete råd for den som fusker ved høyere eksamener ved UiO, skriver Bjørn Hoffmann ved Seksjon for medisinsk etikk.

Tenk deg at du til eksamen på et doktorgradskurs får følgende oppgave: Gjør rede for hva plagiat er, og du har gitt følgende svar:

”Å plagiere er, i forskningsetisk forstand, å stjele stoff fra andre forfatteres og forskeres arbeider og utgi det som sitt eget. Forskere som bruker andres ideer eller siterer fra publikasjoner eller forskningsmateriale, skal oppgi sine kilder. Den groveste formen for plagiat er ren avskrift. Plagiat kan imidlertid også ta andre og mer raffinerte former, og gjelde avgrensede resultater, ideer, hypoteser, begreper, teorier, tolkninger, design m.m. Det å henvise til et annet arbeid tidlig i ens egen tekst, og deretter gjøre omfattende bruk av det uten videre henvisninger, er også plagiat.”

Teksten har du hentet på nettet (http://www.etikkom.no), men du har ikke brukt anførselstegn, slik det er undervist om i kurset og slik det står beskrevet i kurslitteraturen.

Tenk deg at du i tillegg har skrevet under på en eksamenserklæring om at ”ingen del av min eksamensbesvarelse er kopiert fra andre arbeider (for eksempel bøker, tidsskriftsartikler, nettkilder, eller publiserte forelesningsnotater) uten skikkelig sitering og referanse”.

I tillegg har du i besvarelsen skrevet at “referansemisbruk kan forekomme uintendert, men er mest sannsynlig en intendert handling”.

Sensor oppdager at besvarelsen er hentet fra nettet uten korrekt sitering og mener at dette er kopiering. På grunn av alvoret ved forseelsen og innholdet i besvarelsen, mener sensor at du ikke kan ha forstått innholdet i kurset eller eksamensreglementet og at eksamenen bør annulleres.

Synes du at situasjonen ser håpløst ut? Fortvil ikke. Klagenemndas implisitte råd er som følger:

1. Bring saken inn for Klagenemnda.
2. Beklag det inntrufne dypt og inderlig.
3. Understrek at det på ingen måte var intendert.
4. Pek på at det ikke var klart at man ikke kunne kopiere til eksamen og at regelverket er uklart.

Da vil det gå deg godt. Utrolig, men sant!

Justitia er blind, og godt er det! Men behøver hun å være dobbeltblind?


 

Emneord: Etikk, Studentforhold Av Bjørn Hoffmann ved Seksjon for medisinsk etikk
Publisert 9. okt. 2009 16:00 - Sist endret 2. sep. 2014 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere