Leserbrev fra 2009 - Side 4

Publisert 26. jan. 2009 15:51

Ved Mat.nat.-fakultetet trykkes alle doktorgrader i en egen serie med ISSN-nummer 1501-7710 og fortløpende individuell nummerering av avhandlingene, altså en formell vitenskapelig publisering?

Publisert 19. jan. 2009 16:59

Mennesker som av økonomiske eller andre grunner ikke kan benytte seg av juridiske tjenester, må få gratis rettshjelp gjennom offentlige ordninger som fri rettshjelp. Dette gjelder også studenter. Dessverre tar ikke det offentlige sitt ansvar på dette området.

Publisert 19. jan. 2009 14:25

Den overskriften sto på forsiden av Uniforum nummer 16 i 2008. Det er hyggelig å lese for alle universitetets pensjonister.