Leserbrev fra 2009 - Side 3

Publisert 29. mars 2009 20:15

Universitetet står overfor et avgjørende rektorvalg. Rektorteamet Ottersen/Bostad vil arbeide for et fremtidsrettet og solidarisk universitet med fokus på kvalitet, mangfold og likestilling.

Publisert 28. mars 2009 13:01

UiO har siden 2003 ført en ny type likestillingspolitikk basert på spesifiserte måltall og økonomisk innsats i stedet for på fromme ønsker. Ledelsesforankring i stedet for festtaler og vage intensjoner. Fakta og undersøkelser av forholdene i stedet for myter om kvinner og konspirasjonsteorier om slemme menn.

Publisert 26. mars 2009 14:12

Jeg leser med forundring Vidar Gundersens innlegg der han karakteriserer et spørsmål jeg stilte til Ottersen på gårsdagens debattmøte som ufin retorikk og løgn.

Publisert 26. mars 2009 10:57

Wyller-laget og deres meningsfeller har i debatten brukt ufin retorikk for å sverte Ottersen. Et grovt eksempel på dette var Joel Glovers innlegg ved debattmøtet i går.

Publisert 24. mars 2009 09:14

Det er ingen tvil om at det er store skjevheter i finansieringen av forskningen ved UiO. Vårt team har som høyeste prioritet å få rettet opp disse skjevhetene. Skillet går ikke minst mellom de gruppene som har ekstern finansiering og de som ikke har det.

Publisert 20. mars 2009 16:33

Dekanene Knut Fægri og Knut Heidar har i Uniforum 3/09 listet opp en rekke utfordringer til det kommende rektoratet. Samlet inneholder Fægri og Heidars innlegg 21 spørsmål. Dette sier mye om omfanget av de utfordringene det nye rektoratet står overfor. Vi har valgt å formulere vårt svar med utgangspunkt i de tre ordene synlighet, faglighet og demokrati.

Publisert 17. mars 2009 16:08

Ved et universitet som beskyldes for å bruke telefonsvareren som et middel for å unngå distraherende spørsmål fra omverdenen, har vi museer som tvert imot oppfordrer til spørsmål fra samfunnet rundt. Naturhistorisk museum (NHM) ved UiO er et glitrende eksempel på dette.

Publisert 11. mars 2009 13:21

Universitetet i Oslo står overfor et veiskille i løpet av neste rektoratsperiode. Dette gjør dekanene Knut Fægri (MN) og Knut Heidar (SV) tydelig gjennom sine overordnede spørsmål til rektorkandidatene i Uniforum 3/09.  

Publisert 3. mars 2009 14:24

Det oppleves som ekstremt provoserende at universitetet fortsatt bruker store pengesummer på trykking av kostbare internaviser for ansatte.

Publisert 3. mars 2009 13:50

NHM velger altså å nedprioritere sin viktigste oppgave - det de til syvende og sist er til for, skriver førsteamanuensis i biologi, Håvard Kauserud, postdoktor i biologi, Tor Carlsen og professor emeritus i biologi, Leif Ryvarden i dette innlegget.

Publisert 19. feb. 2009 13:06

Det som fins av dokumentasjon om Norges sopper, er stort sett ved samlingene på Naturhistorisk museum (NHM). Soppavdelingen har vært ledet av en konservator siden 1967 og har fungert som et faglig sentrum for utforskingen av landets biomangfold av sopp. Denne stillingen er også den eneste konservatorstillingen i mykologi i landet.

Publisert 18. feb. 2009 14:00

28. februar 2009 slutter jeg som 1. amanuensis i iransk filologi på Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Jeg har sagt opp stillingen min fordi jeg (for ikke å bruke sterkere ord) har fått nok av instituttledelsens vanstyre.

Publisert 18. feb. 2009 13:36

Et nytt rektorvalg ved UiO under oppseiling. Erfaringen fra tidligere rektorvalgkamper ved UiO er at kandidatene har en tendens til å havne i en hengemyr av detaljspørsmål når valgkampen først kommer i gang, slik at viktige overordnete og prinsipielle saker drukner i støy.

Publisert 10. feb. 2009 09:49

Jeg takker for tilsvar fra Stenseth og Kausrud i Uniforum 11. desember. Imidlertid vil jeg understreke at det må være legitimt for en nysgjerrig generalist, som ikke leser høyt spesialiserte artikler i Nature, å knytte noen spredte kommentarer til ett og annet på bakgrunn av et intervju i Uniforum og en kronikk i Aftenposten.

Publisert 6. feb. 2009 14:17

Vi lærer grunntrinn forover, bakover og til siden. Med og uten armer, hofter og skuldre. Først i tredje timen lærer han oss å danse med en partner. Det hele blir satt i system.

Publisert 6. feb. 2009 13:30

En jusprofessor ble engang spurt av en drosjesjåfør ute på landet som hørte at han var professor i lov og rett: ”Hva gjør du, da? ” Professoren svarte at han lærte opp studenter til å føre saker for domstolene. Reaksjonen var: ”Men….hvorfor i all verden gjør du dèt, da?!”  

Publisert 4. feb. 2009 15:25

Fredag 30. januar ble det ansatt ny instituttleder ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ( ILN). Lederen vår på Tekstlaboratoriet, professor Janne Bondi Johannessen, søkte stillingen, men ble ikke innstilt som aktuell kandidat. Som ansatte ved Tekstlaboratoriet syns vi dette er overraskende.