Leserbrev fra 2009 - Side 2

Publisert 7. sep. 2009 09:37

I siste utgave av Uniforum ble Dannelsesutvalgets Bernt Hagtvet kritisert av cand.philol. Leif Osvold for å ikke skille mellom private amerikanske universiteter, og statsfinansierte norske. ”Staten har rett til å kreve nytte og praktisk utbytte av det som foregår ved de universiteter den selv finansierer", skrev Osvold. I dette innlegget svarer Hagtvet på kritikken.

Publisert 3. sep. 2009 10:25

Professor Bernt Hagtvet blir intervjuet i forrige nummer av Uniforum. Det føyer seg til hans lange artikkel om det samme temaet i Morgenbladet i mai i år. Begge steder fremmer han sine ideer og drømmer om norske universiteter som dannelsesinstitusjoner, der humaniora og klassiske tekster står i sentrum for både professorers og studenters interesser.

Publisert 26. aug. 2009 12:47

I sin kommentar til Dannelsesutvalgets innstilling (Uniforum 09/2009, "Dannelsesutvalget: Som man roper i skogen, får man svar?") klager Per B. Lilje, professor i astrofysikk, over at rapporten "fullstendig ser bort fra naturvitenskapenes rolle i allmenndannelsen".

Publisert 24. aug. 2009 14:52

Med brask og bram har Dannelsesutvalget for høyere utdanning presentert sitt sluttdokument. Utvalget, som for det meste har bestått av kjente samfunnsvitere og humanister, har levert hva man kunne forvente: en rapport som fullstendig ser bort fra naturvitenskapenes rolle i allmenndannelsen.

Publisert 12. aug. 2009 14:23

Ved studiestart står dessverre mange i kø for å få studentbolig. Nå i midten av august er køen på rundt 14 000, mot rundt 12 000 i fjor. Dette er altfor mange og en stor utfordring for regjeringen, skriver statsråd Tora Aasland.

Publisert 2. juni 2009 15:10

Fakultetet beklager at studenten Golazin Yarandpour opplevde behandlingen fra eksamensvaktene og fakultetsadministrasjonen under eksamen 21. april som krenkende og mistenkeliggjørende, skriver SV-dekan Knut Heidar i et svar på leserinnlegget "Mistenkliggjort på eksamen" i Uniforum nummer 7, 2009.

Publisert 26. mai 2009 11:19

Som kandidat til Universitetsstyret vil jeg fremheve at styret må ha som sin sentrale oppgave å få endret den nåværende finansieringsordning, skriver professor ved Det juridiske fakultet, Kirsti Strøm Bull, i sitt leserinnlegg.

Publisert 19. mai 2009 11:09

Forbildehenting fra næringslivet bør svekkes sterkt og vi må stole mer på vår egen kompetanse i utviklingen av UiO. Det er ikke noe godt tegn for oss at McKinsey, SSØ og Riksrevisjonen har blitt sentrale aktører på universitetet, skriver professor Tom Christensen, kandidat for de vitenskaplige ansatte i valget til universitetsstyret, i sitt leserinnlegg.

Publisert 18. mai 2009 15:28

Færre frie midler til grunnforskning vil ramme alle de forskere som publiserer mye, jevnt og godt, men ikke hører til i noen av de få, store spissmiljøene, mener professor Hanne Gram Simonsen, kandidat for de vitenskapelige tilsatte ved valget til Universitetstyret 25-28 mai.  

Publisert 18. mai 2009 14:29

Universitetets og vitenskapens grunnverdier er helt avgjørende for kvaliteten i alle de disipliner som det forskes på og undervises i. Det er ekstra viktig å målbære slike verdier nå, etter at vi som er de fast vitenskapelige ansatte og har ansvaret forskningens og undervisningens videreføring og fornyelse, er blitt i mindretall i universitetsstyret, skriver professor Asbjørn Kjønstad, kandidat for de vitenskapelige ansatte ved Valget av representanter til Universitetsstyret 25-28 mai.

Publisert 7. mai 2009 10:31

Da spurte hun meg om jeg kan bevise at det er jeg som har skrevet disse besvarelsene. Jeg fortalte at jeg satt der hele tiden med eksamensvakter. Jeg fortalte også at jeg ikke kan kontrollere hvordan og hvorfor jeg skifter håndsskrift, skriver masterstudent i sosiologi, Golazin Yarandpour,  

Publisert 28. apr. 2009 10:51

I min utlendighet har jeg fått med meg at min kollega Arnved Nedkvitne er blitt avsatt fra sin stilling som professor i historie ved Universitetet i Oslo. Grunnen synes å være at Nedkvitne har mobbet sine kolleger og mer generelt skadet det lokale psykososiale miljøet, som det heter på fint. Dette primært, om ikke utelukkende, via e-mailer og brever.

Publisert 2. apr. 2009 15:25

Det er fint om vi kan slutte på tonen "saklig", og heretter dra sammen mot det vi er og bør være helt enige om: stadig bedre forhold for UiO og for norsk forskning.

Publisert 2. apr. 2009 14:17

Professor Jon Storm-Mathisen ble selvsagt ikke glad når hans misvisende fremstilling av Trygve Wyller, og det sanne bildet av Ole Petter Ottersen ble avdekket (se mitt leserinnlegg 1. april). Til tross for at det kun er minutter til stemmemuligheten stenges, fortsetter han ivrig sin argumentasjon for Ottersens fotreffelighet, dessverre med stadig mindre troverdighet.

Publisert 2. apr. 2009 12:58

Under denne tittelen skriver direktøren i Forskningsrådet på kronikkplass i Aftenposten i dag 2. april at ”universitetene må bli mer selvstendige institusjoner som kan ta fullt ansvar for ressursforvaltingen”. Dette er nødvendig blant annet på grunn av de internasjonale strømninger som vi ikke kan stille oss utenfor.

Publisert 1. apr. 2009 20:04

Kampen om å bli ny rektor ved UiO er inne i siste fase. Ansatte og studenter avgir nå elektroniske stemmer så intranettet gløder. Kandidatene har avsluttet valgkampen, men medisinprofessor Jon Storm-Mathisen, som støtter Ole Petter Ottersens kandidatur, fortsetter sin forvrengning av virkeligheten på Uniforums debattsider på nettet.  

Publisert 1. apr. 2009 10:54

De to lagene som nå stiller til valg skiller seg tydelig fra hverandre når det gjelder holdningen til finansiering av høyere utdanning og forskning, skriver medisinprofessor Jon Storm-Mathisen, som støtter Ole Petter Ottersens kandidatur.

Publisert 31. mars 2009 16:04

Jeg leser med interesse professor Hanne Haavinds innlegg. Jeg må da få utdype litt nærmere hva som skjedde i de siste ansettelser av førsteamenuenser ved Institutt for teoretisk astrofysikk:

Publisert 31. mars 2009 10:13

Dersom instituttleder Per Barth Lilje er riktig sitert i Uniforum så forstår han ikke helt hvordan likestillingshensyn kan og skal trekkes inn i tilsettingsprosessen ved UiO.