Juss-Buss må hjelpe studenter i konflikt med lærested

Juss-Buss sluttet i 2002 å hjelpe studentene med saker mot lærested. Det er altså ikke slik lenger at Juss-Buss hjelper studentene med saker mot institutt, fakultet eller annen administrasjon ved lærested. Dette må rettes opp, for Juss-Buss har en viktig rolle å spille i tillitsmannsarbeidet her ved Universitetet i Oslo.

Da jeg fulgte opp en tillitsmannssak nylig ved UiO, kom jeg i snakk med en representant for Juss-Buss. Hun kunne fortelle at Juss-Buss hjelper studenter med problemer med kontrakten for leie av hybel og studentlivet utenfor universitetet, men ikke med saker mot lærested. Jeg var blitt henvist til Juss-Buss av Studentparlamentet og Norsk Studentunion på nasjonalt nivå, med nettopp en slik sak som Juss-Buss nå ikke lenger jobber med. Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Det er rundt 30 medarbeidere på Juss-Buss, som alle er studenter.

Blant studentene er det en forestilling om at hvis det skulle oppstå problemer under tiden de studerer, så hjelper Juss-Buss studenten. Men slik er det ikke, og verken NSU eller Studentenes Landsforbund har jurist ansatt i sin organisasjon. Det studentene tilbys i dag av juridisk assistanse, er Den sentrale klagenemnd ved UiO som tar for seg eksamensspørsmål innenfor klagefrist. I tillegg kan tillitsmannsapparatet ta en sak inn for rettsapparatet, der det benyttes eksternt advokatkontor. Etter min mening er det avgjørende viktig at Juss-Buss igjen spiller en rolle i tillitsmannsarbeid.

For det første må Juss-Buss på ny kunne gi studenter svar på juridiske spørsmål de har overfor lærested. Frustrerte studenter som mener de ikke har fått ivaretatt sine rettigheter, vil da kunne få hjelp i en prosess der de deltar aktivt. Juss-Buss vil slik fungere som en støtfanger for frustrerte studenter, og Juss-Buss vil kunne sile ut sakene som skal tas videre i rettsapparatet.

For det andre bør Juss-Buss bidra i det langsiktige studentarbeid. Tillitsmannsapparatet får ofte svar i et juridisk språk, og saksbehandlingen blir ikke god når studentene ikke er forberedt på jussen i den enkelte sak. For det tredje er det nå en del påstander som svirrer blant studentene, som ikke er tjenlige for UiO. De har sammenheng med at det rundt om på instituttene er mange ikke-jurister som tolker Universitets- og høgskolelova, og at i tolkningene kan det mangle et større rettsperspektiv. I dette siste punktet kan det for eksempel dreie seg om å hente inn korrekt mengde informasjon for beslutningstaking i saker der studenten er en part – at studenten kommer til orde på en skikkelig måte i sin sak.

Det må være rektor og universitetsdirektøren sitt ansvar å få Juss-Buss tilbake i folden ved Universitetet i Oslo. De som er engasjert i Juss-Buss, sier de allerede har stor arbeidsmengde innenfor sine store arbeidsfelt. Det må derfor gis en økonomisk bevilgning fra UiO til økt aktivitet ved Juss-Buss, slik at de på ny kan bidra i tillitsmannsarbeidet ved Universitetet i Oslo.

Av Frode Lund, cand polit, 1999, bachelorstudent 2008
Publisert 8. des. 2008 12:12 - Sist endret 2. sep. 2014 14:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere