Hvorfor betaler ikke UiO (hele) lønnen vår?

For å lykkes med nyrekrutteringen trengs både stipendiater og postdoktorer. Det er derfor positivt at UiO tilføres en del postdoktor-stillinger over neste års statsbudsjett. Men aller mest trengs lønnsmidler!

"Men aller mest trengs lønnsmidler!", skriver instituttleder Eivind Osnes i dette leserbrevet.

"Men aller mest trengs lønnsmidler!", skriver instituttleder Eivind Osnes i dette leserbrevet.

Foto: Ståle Skogstad

I sin tale ved universitetets årsfest sa rektor at rekruttering er vår største utfordring, og viste til at mange vitenskapelige ansatte snart går av med pensjon.

Denne prosessen har allerede pågått i flere år ved mange institutter. For å lykkes med nyrekrutteringen trengs både stipendiater og postdoktorer. Det er derfor positivt at UiO tilføres en del postdoktor-stillinger over neste års statsbudsjett. Men aller mest trengs lønnsmidler!

I dag dekker ikke bevilgningen fra UiO fastlønnsutgiftene til mange av instituttene ved MN-fakultetet (og sikkert også en del institutter ved andre fakulteter). Derfor må midler som frigjøres ved avgang, benyttes til å saldere budsjettene. Resultatet er en nedbemanning basert på demografi og ikke strategi, med åpenbare skadevirkninger som konsekvens. Det er ingen bagatellmessig reduksjon som skjer. I løpet av seksårsperioden 2004-2009 går 14 professorer ved eget institutt av med pensjon; hittil har vi av økonomiske årsaker bare greidd å erstatte tre.

Det finnes flere årsaker til at dette har skjedd, blant annet utilstrekkelig pris- og lønnskompensasjon fra departementet og store sentrale avsetninger ved universitetet. Likevel undrer det meg at en universitetsledelse og et departement som legger vekt på overordnet strategiarbeid, rolig kan se på at dette skjer, også innenfor fagområder en i utgangspunktet ønsker å styrke.

 

 

 

Emneord: Økonomi, Universitetspolitikk Av Eivind Osnes; avtroppende instituttleder ved Fysisk institutt
Publisert 19. des. 2008 11:38 - Sist endret 2. sep. 2014 14:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere