Nettsider med emneord «studentbarnehager»

Publisert 12. okt. 2016 12:06

På 1960-tallet var barnehageplass et knapphetsgode og fødselspermisjonen en brøkdel av hva den er i dag.