Nettsider med emneord «islam»

To kvinner sit i kvar sin stol og samtalar i Gamle festsal
Publisert 6. des. 2019 01:00

Den kvinnelege imamen Seyran Ates frå Berlin fekk torsdag 5. desember overrekt Universitetet i Oslos menneskerettspris i Gamle festsal i Urbygningen.

Kvinne ser mot oss med en hvit installasjon i bakgrunnen
Publisert 15. okt. 2019 14:00

Universitetet i Oslo tildeler Seyran Ates UiOs menneskerettighetspris for 2019. Seyran Ates er jurist, forfatter og imam i den liberale Ibn Rushd-Goethe-moskeen i Berlin.

Publisert 13. apr. 2018 14:53

– Nybø hevder at man har lyttet, men da har man i så fall lyttet med et halvt øre, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo om lovforslaget fra regjeringen.

Publisert 5. okt. 2017 14:49

23 UiO-undervisere stiller seg bak et innlegg med den klare tittelen «Ansiktsdekkende plagg bør forbys ved universitetene».

Publisert 19. sep. 2011 12:34

Fire nordiske land samarbeider om masterstudiet The Religious Roots of Europe. – Faget kan inspirere til økt vennskap og kontakt mellom kristendom, jødedom og islam i dag, tror UiO-koordinator og professor Stig Frøyshov. Nylig uteksaminerte Nils H. Korsvoll er svært fornøyd med studievalget.

Publisert 19. aug. 2011 10:05

Rektor Ole Petter Ottersen og professor Thomas Hylland Eriksen er to av en rekke norske forskere som har havnet på svartelisten til nettstedet Korsfarer. Organisasjonen har som formål å stoppe innvandringen og islamiseringen i Norge med fredelige politiske og religiøse midler.

Publisert 8. aug. 2011 10:11

Akademikere må ta ansvar og konfrontere islamofobe og rasistiske debattanter på internett med forskningsbasert fakta. – Vi må på en helt annen måte ut og være aktive i samfunnsdebatten nå, mener UiB-professor Frank Aarebrot.

Publisert 3. mai 2010 14:35

Etter seks år med forskning på det flerkulturelle Norge er det slutt for det tverrfaglige programmet Culcom. – Vi går ned med flagget til topps, men ville gjerne ha fortsatt i fem år til, sier forskningsleder Thomas Hylland Eriksen.

Publisert 3. feb. 2010 12:43

Religion vekker ofte sterke følelser, og meningene er mange om hvilken plass den bør ha i samfunnet. Gjennom forskningsprogrammet PluRel – Religion i pluralistiske samfunn – skal Universitetet i Oslo bidra til å nyansere og berike diskusjonen.  

Publisert 1. des. 2009 14:28

Muslimske studenter og ansatte får lov til å bruke en gymnastikksal til fredagsbønn. Dette ble konklusjonen på dekanmøtet 25. november. Dekanene Hans Petter Graver og Trygve Wyllers innvendinger var fundert på en misforståelse.

Publisert 23. nov. 2009 11:51

Som rektorkandidat lovte dekan Trygve Wyller de muslimske studentene et større bønnerom, men han har frarådet å innfri deres søknad om å få bruke en gymsal. – Mange av studentene som støttet Wyller i valgkampen, føler seg nå utnyttet, hevder Mohammad Usman Rana. – Debatten har vært reist på sviktende vilkår, forteller dekanen.

Publisert 18. nov. 2009 16:01

I dagens Uniforum kan me lesa at teologidekan Trygve Wyller og jusdekan Hans Petter Graver går imot at muslimske studentar skal få leiga eit større lokale til fredagsbønna.

Publisert 18. nov. 2009 14:58

– Vi har bedt ydmykt om å få bruke denne aerobicsalen til bønn en halvtime hver fredag, uttaler leder for Muslimsk Studentsamfunn, Bushra Ishaq. Dekanene Hans Petter Graver og Trygve Wyller er kritiske til en slik bruk og etterlyser en prinsipiell debatt om hvordan man skal innfri kravene til religionsutøvelse og samtidig verne det felles, sekulære rom.  

Publisert 22. nov. 2007 16:07

- Rettssikkerheten i USA er mer truet i dag enn i McCarthy-tiden. Vi ser en økt bruk av lover som gjør det mulig for politiet å overvåke personer kun på basis av mistanke. I hundre prosent av disse sakene er overvåkingen rettet mot muslimer, uttaler den amerikanske jussprofessoren Khaled Abou El Fadl. Han er årets vinner av UiOs Eitingerpris.

Publisert 27. okt. 2006 16:39

I dag opna rektor Geir Ellingsrud eit muslimsk bønnerom eller mosalla ved sida av kapellet i Frederikkebygningen på Blindern. - Me trur dette kan opna for at det blir ein møtestad for dialog og læring av kvarandre sine religiøse tradisjonar, sa Ellingsrud.

Publisert 14. juni 2006 09:10

I 2005 opptrådte religionshistoriker Kari Vogt nærmere hundre ganger i norske medier. Temaene omfattet blant annet Muhammed-tegningene, terrorisme, æresdrap, tvangsekteskap, hijab, Mulla Krekar, krigen i Irak, forholdene i Iran, pavens begravelse, pavevalg og en bokhandler i Kabul. Samme år høstet hun strålende kritikker for sin bok Islam - tradisjon, fundamentalisme og reform. I år mottar hun Formidlingsprisen til Universitetet i Oslo.

Publisert 21. feb. 2006 14:05

- Eg føler meg både mållaus og snytt. Det seier masterstudent Anne-Liv Gamlem ved Institutt for kulturstudium og orientalske språk etter at Laurdagsrevyen presenterte ein reportasje om sambandet mellom imam Mehboob ur-Rehman i Islamsk Råd og den islamistiske rørsla i Pakistan, som si eiga avsløring, medan store delar av reportasjen var basert på opplysningar ho hadde gitt til reporter Anders Magnus. Anne-Liv Gamlem blei aldri gitt opp som kjelde for desse opplysningane.

Publisert 13. apr. 2005 15:49

Talet på studentar som studerer asiatiske språk er femdobla sidan 2002. - Det morosame er at interessa ser ut til å vera stabil og ikkje er forbigåande, seier instituttleiar Mette Halskov Hansen .

Publisert 23. jan. 2002 15:53

Hva kan knytte kristne og muslimer sammen? - Samvittigheten, svarer Oddbjørn Leirvik, tidligere prest i Paulus kirke på Grünerløkka og nyslått dr.theol.