Nettsider med emneord «forskningsrådet»

Portrett av en kvinne
Publisert 5. sep. 2022 13:38

Forskningsrådet deler ut 770 millioner kroner til toppforskere i Norge.  Pengene kommer fra potten Fri prosjektstøtte (FRIPRO)

Publisert 5. sep. 2022 11:29
Portrett av en mann
Publisert 28. juni 2022 16:37

En gjennomgang fra revisjonsselskapet KPMG bekrefter at Forskningsrådet har god økonomistyring og at tallgrunnlaget for prognosene ikke inneholder vesentlige feil og mangler.

Fleire personar er samla rundt eit møtebord
Publisert 27. juni 2022 11:24

Universitetet i Oslo kan tapa 400 millionar kroner over seks år dersom kutta i den frie prosjektstøtta frå Forskingsrådet blir gjennomførte. Det viser ein prognose avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar nyleg presenterte for Universitetsstyret.    

Publisert 24. juni 2022 09:53

Tiltakene som er vedtatt for å redusere underskuddet i Forskningsrådet vil over tid gi en innsparing på til sammen to milliarder kroner. Styret advarer mot ytterligere tiltak.

Portrett av en kvinne
Publisert 15. juni 2022 21:09

Forskningsrådet ber nå om frivillig forskyvning av prosjekter som er i gang. Den samme samlede utbetalingen vil strekkes over en lengre periode, inntil tre år.

Portrett av en mann
Publisert 3. juni 2022 23:03

Forskningsrådet kan likevel gjennomføre tildelingene de har planlagt de neste månedene, inkluderte fremragende grunnleggende forskning (Fripro) til høsten. Det er klart etter at regjeringen har tatt et initiativ overfor Stortinget for å løse krisen. 

Gruppebilde av 11 personer
Publisert 20. mai 2022 15:30

Realiteten er at dette er en oppkonstruert krise som kunne vært løst uten økt pengebruk og uten den dramatikk og uro dette har utløst i forsknings-Norge.

Publisert 17. mai 2022 22:43

– I en tid hvor alle andre satser på kunnskap går den norske regjeringen ut og konkluderer med at det er her det er klokest å kutte. Støre bør på banen og redegjøre for hva som er hans tanke med dette, sier Svein Stølen.

Portrett av ei kvinne
Publisert 17. mai 2022 22:21

Styret har tillit til administrerende direktør Mari Sundli Tveit og ser fram til et godt samarbeid med administrasjonen i Forskningsrådet fremover, sier styreleder Kristin Halvorsen.

Publisert 16. mai 2022 23:53

Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit presenterer en liste overfor det nye styret for å møte kravene til å gå i balanse.

Portrett av ein mann med briller
Publisert 13. mai 2022 19:32

– Om dette hadde skjedd i Ungarn eller Polen, hadde nok både EU og Noreg kome med kritikk av at ein statsråd sparkar styret for Forskingsrådet, seier jussprofessor Hans Petter Graver. – Eg synest den samanlikninga er mildt sagt søkt, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.

Et bilde av mange personer, kvinner og menn
Publisert 12. mai 2022 20:59

 Styret har fulgt denne praksisen på bestilling fra departementet og i det vi har oppfattet som full forståelse og aksept for måten dette er gjort på. Vi registrerer at det nå er et kursskifte på dette området.

Publisert 12. mai 2022 11:33

Revidert nasjonalbudsjett: For å rydde opp i Forskningsrådet er det behov for ny og annerledes kompetanse. Kristin Halvorsen går inn som leder av midlertidig styre.

Portrett av ei kvinne i Stortinget
Publisert 17. jan. 2022 11:23

Universitetet i Oslo får etablert en forskerskole i kunstig intelligens med tildeling fra Forskningsrådet.  I hele landet blir det etablert 12 nye forskerskoler. 

En stor hall med installasjon av utstyr for å drive eksperiment innenfor partikkelfysikk.
Publisert 10. des. 2021 10:08

Universitetet i Oslo er hovedinstitusjon eller samarbeidspartner i 13 av 22 forskningsprosjekter som får tildelt 1,4 milliarder fra Forskningsrådet til innkjøp av topp moderne utstyr. 

En person i hvit skjorte ser inn i en minibeholder.
Publisert 24. juni 2021 10:59

– Målet er å styrke Norges evne til å møte fremtidens utfordringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. UiO-forskere får penger til å finne ut hvordan søvn av ulik varighet påvirker hjernen.

Publisert 11. juni 2021 10:10

Det kom inn 161 søknader til ordningen Senter for fremragende forskning. Nå har Forskningsrådet plukket ut 36 av dem til å delta i finalerunden. 

Portrett av en mann
Publisert 25. feb. 2021 09:53

Noen er bekymret for politisert forskning. Det vi egentlig bør bekymre oss for er byråkratisert forskning, skriver Uniforum-skribent Kristian Bjørkdahl.

En kvinne står på en talerstol med en mikrofon foran seg
Publisert 9. des. 2020 14:47

Nåværende NHO-direktør og tidligere NMBU-rektor Mari Sundli Tveit tar over stafettpinnen etter John-Arne Røttingen.

Ein mann med dress og slips og briller i Stortinget
Publisert 27. nov. 2020 10:04

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen siktar seg inn mot å bli ny administrerande direktør for Noregs forskingsråd.  Han er ein av dei 16 som hadde søkt jobben då fristen gjekk ut den 23. november. 

En kvinne smiler til fotografen
Publisert 14. sep. 2020 12:11

Når administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet slutter i jobben 1. desember, skal Anne Kjersti Fahlvik tre inn i jobben som fungerende administerende direktør.