Nettsider med emneord «etikk» - Side 3

Trygve Wyller står på talarstolen og snakkar om gjestfridomen overfor flyktningar blant sivilsamfunnet  i Norden
Publisert 16. aug. 2019 20:07

 – Ivaretaking av liv er også mellom verdiane våre. Det understreka teologiprofessor Trygve Wyller ved UiO i ein debatt om det er plass for gjestfridom i norsk asyl og innvandringspolitikk.

En gruppe med forskere sitter rundt et bort og diskuterer press på forskere mens en journalist er møteleder.
Publisert 26. aug. 2019 14:00

Det finnes kontrakter, og det finnes forskningsetiske retningslinjer. Men penger fører lett til press, også i forskningens verden.

Publisert 4. sep. 2019 04:30

– Når offer og overgripar kjenner kvarandre, er det ikkje sikkert ein vil melda frå til politiet, sjølv om noko straffbart har hendt. På eit universitet kan det også vera personlege interesser som spelar inn, seier UiO-stipendiat i kriminologi, Maria Hansen.

Publisert 23. apr. 2020 11:43

Det er 221 saker  i registeret for utestengte studenter (RUST) 1. april 2020. Det får Khrono opplyst fra Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning.  UiO er registrert med flest saker med 29, mens Universitetet i Tromsø, som hadde flest i fjor med 30, har fram til 1. april i år fått registrert 21.  Grunnene til at studenter føres opp i registeret er falsk vitnemål, farlig atferd og brudd på taushetsplikt,utestenging etter skikkethetsvurdering eller fusk eller forsøk på fusk eller medvirkning til fusk,  melder avisa

Publisert 28. apr. 2020 09:45

De to NTNU-forskerne som etterforskes av PST for å ha gitt hemmelig informasjon til Iran får ikke innsyn i saksdokumentene, opplyser advokat Brynjulf Risnes, som representerer de to.

Ein mann viser fram ei samling med reolar med pappkassar som inneheld skjelett
Publisert 22. juni 2020 04:30

Sametinget skal avgjera søknader om utlevering for gjengravferder og for forsking på samisk materiale i De Schreinerske Samlinger ved UiO. Det er blant endringane i retningslinjene UiO-styret skal bestemma på tysdag.

En hvit mus i dyrestallen ved Det medisinske fakultet, UiO
Publisert 29. juni 2020 09:51

Forsøksdyrkomiteen lager nå en uttalelse om overgang til forskning uten bruk av forsøksdyr. – Helt urealistisk at dyreforsøk kan avvikles helt, kommenterer professor Edvard Moser.

Publisert 23. okt. 2020 11:34

Den tidligere doktorstipendaten ved Det odontologiske fakultet, Roya Sabetrasekh vant ikke frem med anken sin i Høyesterett. 

Publisert 29. okt. 2020 10:49

Filter Nyheter brøt god presseskikk i sine artikler som koplet Øyvind Eikrem til en Facebook-side som spredte innvandrerfiendtlig innhold, slår Pressens Faglige Utvalg fast, melder Universitetsavisa

En mann står utenfor hovedbygningen til NTNU i Trondheim
Publisert 27. okt. 2020 14:51

Øyvind Eikrem beskylder Filter Nyheter for ukritisk kildebruk og å komme med påstander som ikke kan etterprøves. Avisa svarer at Eikrem bagatelliserer det innvandrerfiendtlige innholdet på Facebook-sida avisa kopler ham til.

En koronateststasjon på Blindern
Publisert 8. nov. 2020 23:08

Ti etikkforskere fra Universitetet i Oslo advarer nå mot å bruke høyrisikostudier på mennesker i Covid-19-sammenheng.  Dette er forskning som bryter med grunnleggende prinsipper i forskningsetikken, skriver de i denne kronikken.

En mann med bart og jakke og slips står sammen med en annen med jakke, men utan bart og slips
Publisert 22. nov. 2020 21:06

Fordi pandemien har rammet alle land må også tiltakene som iverksettes for å bekjempe den settes inn over alt, og det samtidig. Det er ikke symbolpolitikk, men solidarisk realpolitikk,  skriver tre forskere fra Senter for medisinsk etikk på UiO.

Publisert 25. nov. 2020 20:45

Eldre og de med risikosykdommer bør prioriteres, mener etikkutvalg. Professor Steinar Holden mener vi kan være mer tjent med at andre vaksineres først.

Portrett av en mann med sixpence og briller
Publisert 2. feb. 2021 20:58

Advokat Torfinn Svanem anser fotograferinga av Eikrem for å være et brudd på straffelovens bestemmelser som beskytter privatlivets fred.

En mann med briller og dress og slips står ute foran en gammel bygning
Publisert 18. mars 2021 00:28

Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen mener tidligere rektor Dag Rune Olsen  har utvist sviktende dømmekraft, påført universitetet unødvendig ressursbruk, foretatt en rekke feilvurderinger og vist manglende respekt for fullmakter, regler og lovverk. 

En kvinne sitter ved et bord med en bærbar PC
Publisert 21. apr. 2021 09:35

 - Vi reagerer på at NTNU sendte ut pressemelding omtrent idet vi gikk ut av møterommet, sier Marte Gangmark Villmo i Forskerforbundet.

En mann og en kvinne står og samtaler innendørs
Publisert 19. apr. 2021 13:35

En ekstern granskningsrapport konkluderer med at Øyvind Eikrem må holdes ansvarlig for en anonym Facebook-konto som rammes av straffelovens bestemmelse om hatefulle ytringer.

En mann sitter ved et bord foran en bokhylle
Publisert 20. apr. 2021 14:03

Jusprofessor Olav Torvund mener Øyvind Eikrem har en svært god sak hvis NTNU foretar arbeidsrettslige represalier mot ham.

En kvinne sitter på en stol inne i et stort lokale
Publisert 29. apr. 2021 16:13

- Når vi har forsøkt alt, men ikke kommer videre: hva gjør vi da? Vi vil svært gjerne høre forslag til alternative metoder, sier NTNUs organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

Portrett av tre menn
Publisert 28. apr. 2021 11:43

- De ga beskjed om at du måtte forklare deg, og at det du sa kunne være selvinkriminerende.

Publisert 2. nov. 2010 15:19

Universitetene i Oslo og Bergen frikjente egne forskere som var anklagd for uredelighet. Sakene blir nå behandlet av Nasjonalt utvalg for uredelighet i forskningen, og forskerne risikerer dermed å bli dømt og frikjent samtidig. – Det ryddigste er om det nasjonale utvalget fikk en overprøvende myndighet til å sette institusjonenes tidligere beslutninger til side, mener professor i offentlig rett, Henning Jakhelln.

Publisert 30. nov. 2010 16:37

En av Danmarks største forskertalenter, en mediefavoritt og en millionbutikk for sitt eget universitet, er under mistanke for omfattende juks på laben og for misbruk av forskningsmidler.  

Publisert 17. des. 2010 11:01

Professor Milena Penkowa – den danske nevroviteren mistenkt for vitenskapelig uredelighet og underslag av forskningsmidler ved Københavns Universitet – har sagt opp sin stilling med umiddelbar virkning. Samtidig betaler universitetet tilbake to millioner danske kroner til forskningstiftelsen som bevilget støtte til forskeren.