Nettsider med emneord «etikk» - Side 9

Publisert 5. apr. 2011 15:04

Sjefsredaktør i The Lancet, Dr Richard Horton, innrømmer at fagfellesystemet har sine svakheter, men tilbakeviser påstanden om at en dansk bedømmer advarte mot Sudbø-forfalskning allerede i 2005, i god tid før den famøse publiseringen.

Publisert 31. mars 2011 14:15

Oxford University har igangsatt gransking av tidligere president Rafsanjanis sønn for mistanke om at noen andre har skrevet deler av sønnen Mehdi Hashemi Rafsanjanis doktorgradssøknad. Han er identisk med mannen som drog Statoil inn i en korrupsjonsskandale i 2002.

Publisert 25. mars 2011 13:00

Den danske vitenskapsministeren Charlotte Sahl-Madsen setter Københavns Universitet under ”skjerpet tilsyn”. Dette er regjeringens reaksjon på at universitetsstyret besluttet å frede universitetsledelsen etter fremleggelsen av en 700-siders gransking av håndteringen av Penkowa-skandalen.

Publisert 24. mars 2011 10:24

Tidsskriftet The Lancet ignorerte i 2005 en advarsel fra den danske professoren Henrik Toft Sørensen om svindel med data i en artikkel fra den norske kreftforskeren Jon Sudbø, skriver videnskab.dk i en artikkel som blir videreformidlet av forskning.no i dag.

Publisert 22. mars 2011 13:58

Rektor Ralf Hemmingsen ved Københavns Universitet (KU) kan førebels pusta letta ut. Sakene om den bedrageridømde hjerneforskaren Milena Penkowa får ingen konsekvensar for han, slår universitetsstyret fast, melder det danske nyhendebyrået Ritzau i dag.

Publisert 15. feb. 2011 11:38

Skandalen rundt den diskrediterte hjerneforskeren Milena Penkowa har blitt en sak i den danske rikspolitikken. Folketinget er ute etter den tidligere vitenskapsministeren, mens nåværende minister forlanger at København-rektorens rolle i forskerjukset granskes.

Publisert 26. jan. 2011 16:16

– Det er fullstendig uakseptabelt dersom ein offentleg etat eller eit organ vil bruka forskingsresultat for å oppnå politiske mål, understreka forskingsminister Tora Aasland i ein debatt i Akademisk forum på UiO måndag kveld.  

Publisert 17. des. 2010 11:01

Professor Milena Penkowa – den danske nevroviteren mistenkt for vitenskapelig uredelighet og underslag av forskningsmidler ved Københavns Universitet – har sagt opp sin stilling med umiddelbar virkning. Samtidig betaler universitetet tilbake to millioner danske kroner til forskningstiftelsen som bevilget støtte til forskeren.

Publisert 30. nov. 2010 16:37

En av Danmarks største forskertalenter, en mediefavoritt og en millionbutikk for sitt eget universitet, er under mistanke for omfattende juks på laben og for misbruk av forskningsmidler.  

Publisert 4. nov. 2010 10:03

Det vi behøver er en holdningsendring hvor trakassering av unge forskere (og alle andre ansatte) blir sosialt uakseptabelt. Vi må oppheve den stilltiende aksepten av maktmisbruk i akademia.

Publisert 2. nov. 2010 15:19

Universitetene i Oslo og Bergen frikjente egne forskere som var anklagd for uredelighet. Sakene blir nå behandlet av Nasjonalt utvalg for uredelighet i forskningen, og forskerne risikerer dermed å bli dømt og frikjent samtidig. – Det ryddigste er om det nasjonale utvalget fikk en overprøvende myndighet til å sette institusjonenes tidligere beslutninger til side, mener professor i offentlig rett, Henning Jakhelln.

Publisert 19. okt. 2010 18:43

Skuldingane som tannlege og doktor i odontologi, Birgitte Moesgaard Henriksen (biletet) har kome med om vitskapleg ”uredelighet” og plagiering av doktorgradsarbeidet hennar i undersøkinga ”Tenner for livet”, er heilt grunnlause. Det er konklusjonen til Forskingsetisk utval ved UiO.  

Publisert 28. apr. 2010 10:29

11 studenter ved Institutt for informatikk er utvist fra Universitetet i Oslo etter å ha blitt tatt i juks. I tillegg er fire studenter under mistanke for det samme, melder NRK.  

Publisert 25. nov. 2009 09:59

Fysikkprofessor Johan B. Rekstad og hans kollega og samboer, Michaela Meir, er blankt frifunnet for uregelmessigheter av et granskingsutvalg ved Universitetet i Oslo. – Jeg er lettet og glad for at saken er parkert, sier Rekstad til Dagens Næringsliv i dag.  

Publisert 22. okt. 2009 14:36

Kongsberg-gruppen er invitert til å holde foredrag om utviklingen av rakettvåpenet Joint Strike Missile på universitetets største informatikkarrangement. Flere ansatte ved instituttet er kritiske. – Så lenge studentene følger våre grunnleggende verdier, blander jeg meg ikke inn i programmet, uttaler instituttleder Morten Dæhlen.  

Publisert 15. okt. 2009 14:03

Skikkethetsnemndene ved landets universiteter og høyskoler ble etablert for å luke ut uskikkede studenter. Siden 2006 har nemndene ved de tre største universitetene i landet kun hatt én sak til behandling siden 2006, skriver Universitetsavisa.  

Publisert 9. okt. 2009 16:00

Den sentrale klagenemnd ved UiO har i senere tid fattet en del interessante vedtak, som gir grunnlag for enkle og konkrete råd for den som fusker ved høyere eksamener ved UiO, skriver Bjørn Hoffmann ved Seksjon for medisinsk etikk.

Publisert 7. aug. 2009 10:10

– Det er vanvittig å bruke så mye penger på å kjøpe inn vaksiner til hele befolkningen. Man vet med ganske stor sikkerhet at denne epidemien vil ramme de aller, aller færreste på noen måte som er mer alvorlig enn vanlig influensa, sier Jan Helge Solbakk til Vårt Land i dag. Han er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. 

Publisert 5. des. 2008 16:12

- REK granskar seg sjølve og finn ut at alt er i orden. Dei overser at pasientar blir forsøkspersonar fordi dei er avskorne frå akutt livreddande behandling, samtidig som dei glattar over lovbrot og dødsfall. Det seier allmennlege Joe Siri Ekgren i ein kommentar til at ei intern arbeidsgruppe i REK går god for sakshandsaminga av fleire omstridde rusforskingsprosjekt. No krev han ei uavhengig gransking.

Publisert 1. des. 2008 16:07

Det kan ikkje visast til nokon klar samanheng mellom forskinga på narkomane og dødsfall blant forsøkspersonane i denne perioden, konkluderer Regional komité for medisinsk og helsefagleg forskingsetikk Sør-Aust i ein ny gjennomgang av si eiga sakshandsaming av 11 ulike rusforskingsprosjekt.

Publisert 18. nov. 2008 14:16

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) konkluderer med at Aker universitetssykehus og Universitetet i Oslo bør skrinlegge et forskningsprosjekt og at alle PhD- og masterarbeider vrakes. Det melder komiteen på sine nettsider.

Publisert 10. juni 2008 10:58

Fem av 75 narkomane forsøkspersonar døydde då rusforskarar ved Universitetet i Oslo skulle finna ein kur for å få narkomane rusfrie på ni månader. Tre døydde undervegs, medan to døydde i oppfylgingsfasen, skriv Aftenposten i dag. - Etter vår vurdering var det ikkje høg dødsrisiko knytt til den studien, seier professor og fagleg ansvarleg, Helge Waal til avisa. Etikkprofessor Jan Helge Solbakk vil ha dei regionale etiske komiteane bort frå dei medisinske fakulteta.

Publisert 28. apr. 2008 10:59

- Det må etablerast ein eigen forskingsrevisjon tilliks med Riksrevisjonen, som kan dukka opp utan forvarsel dersom dei får melding om at forskarar er i ferd med å bryta etiske grenser. Det foreslo forskar Peder Anker ved Forum for universitetshistorie på eit debattmøte i Akademisk forum 21. april. - Det er akkurat det Internrevisjonen ved UiO gjer i dag, repliserte prorektor Haakon Breien Benestad.

Publisert 16. apr. 2008 15:55

- Etter avsløringa av forskingsfusket til Jon Sudbø, må alle forskarar på UiO skriva under på at dei ikkje vil fuska. Det er akkurat som om alle flygarar etter 11. september 2001, skulle ha skrive under på ein garanti om at dei aldri vil flyga inn i skyskraparar, meiner professor i molekylær biovitskap, Kristian Gundersen. Både kriminologiprofessor Liv Finstad og prorektor Haakon Breien Benestad meiner ordninga er naudsynt.

Publisert 16. apr. 2008 14:27

Universitetet i Bergen har avdekket omfattende juks blant jusstudenter. Det dreier seg om ulovlig samarbeid om obligatoriske oppgaver, og over 200 studenter er involvert, skriver På Høyden.