Nettsider med emneord «arbeidsforhold»

Portrett av en mann
Publisert 22. juni 2022 10:32

Regjeringen foreslår at myndigheten til å legge ned studiesteder skal være under politisk kontroll, og ikke være noe hvert enkelt styre ved universiteter og høyskoler kan bestemme alene.

Portrett av en kvinne
Publisert 3. juni 2022 15:00

Filosofiprofessor Inga Bostad og teologiprofessor Marius Gunnar Timmann Mjaaland er i dag blitt årets to nye meritterte undervisere på UiO.

Publisert 31. mai 2022 12:31

Manglende norskkunnskaper skaper ofte problemer for UiOs internasjonale ansatte. Men situasjonen kan være utfordrende også for de norske, ifølge rapport.

Publisert 31. mai 2022 12:30

Kartleggingen av mangfold og inkludering på UiO er klar. Forskerne bak rapporten identifiserer åtte sentrale utfordringer og kommer med åtte anbefalinger. Se hvilke!

Publisert 30. mai 2022 04:30

ABE-kutt og ståa i Forskningsrådet gjør at det «ser litt dystert ut» for en «hardt presset organisasjon», ifølge den nye assisterende universitetsdirektøren. Selv skal Johannes Falk Paulsen være tett på et UiO hvor avkreftede myter har gitt ham flere positive overraskelser. 

Portrett av en kvinne.
Publisert 24. mai 2022 18:20

Både Unio stat, Akademikerne, LO stat ogYS stat har godtatt en ny hovedtariffavtale i staten. Dermed blir det ingen streik i staten. 

Publisert 24. mai 2022 00:43

Riksmeklaren har enno ikkje i hamn ein avtale i statsoppgjeret. Fristen gjekk ut for over tolv timar sidan.

Ein bygning med eit svært skilt framfor
Publisert 20. mai 2022 16:32

Til saman 639 UiO-tilsette kan koma til å leggja ned arbeidet tysdag. Medan NTL tar ut 504 personar frå administrasjonen og tre fakultet, tar Parat ut 90 medlemar på to fakultet medan det er uvisst kvar dei 45 Unio tar ut, jobbar.

Portrett av ei kvinne
Publisert 19. mai 2022 18:21

504 medlemar i NTL UiO kan bli tatt ut i streik frå tysdag 24. mai. Også medlemar i Unio og Parat UiO kan bli tatt ut  dersom Riksmeklaren ikkje klarer å få i hamn ein avtale i statsoppgjeret. 

Portrett av en mann
Publisert 11. mai 2022 11:11

Johannes Falk Paulsen (57) blir ny assisterende universitetsdirektør på Universitetet i Oslo. Det bestemte Universitetsstyret i dag. 

Portrett av en mann
Publisert 11. apr. 2022 04:30

NTNU sier de hadde for dårlig tid til å konferere med Kunnskapsdepartementet før det økonomiske forliket med Øyvind Eikrem ble inngått.

To menn står i eit laboratorium
Publisert 28. mars 2022 04:30

Dei tilsette og studentane i Kristine Bonnevies hus på Blindern må innstilla seg på tre år til med asbestsanering. Det opplyser eigedomsdirektør John Skogen til Uniforum.

Portrett av en mann
Publisert 10. feb. 2022 10:46

Vanskene med de nye datasystemene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er så store at de fire eldste universitene vurderer å kutte deler av løsningen. 

Portrett av en kvinne
Publisert 8. feb. 2022 12:35

Universitetsstyret  vedtok i dag å tilby Randi Halveg Iversby stillingen som biblioteksdirektør ved Universitetsbiblioteket.

Publisert 3. feb. 2022 04:30

NTL-leiar Natalia Zubillaga på UiO raser mot forslaget frå Ola Borten Moe om å etablera eit eige selskap etter modell av Nye Vegar som skal stå for bygging i universitetssektoren. No ber ho regjeringa om å driva ein annan politikk og føra Livsvitskapsbygget tilbake til UiO frå Statsbygg.

Publisert 26. jan. 2022 09:27
Publisert 24. jan. 2022 18:35

Det at det finnes emeritus-posisjoner er fint, så en kan gli ut av det med sakte fart, late som en er med samtidig som det er et selvbedrag. Skuta seiler så bra videre uten deg, skriver professor emerita Johanne Sundby.

Portrett av ein mann ute med skjegg og briller
Publisert 10. jan. 2022 09:06

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth trur det er viktig å få slått fast kvifor ikkje-norske forskarar brukar meir tid på forsking  og publiserer meir enn dei norske.  – Det kan vera nyttig å finna det ut, slik at me eventuelt kan dela forskarane inn i A- og B-lag, slik det blir gjort i idretten.

Portrett av en smilende kvinne
Publisert 4. jan. 2022 14:08

Matematisk-Naturvitenskapelig Studentutvalg (MNSU) har kåret professor Marianne Fyhn fra Institutt for biovitenskap til Årets foreleser 2021.

Portrett av ei kvinne ved sida av ei dør
Publisert 3. jan. 2022 04:30

Den 16. desember fekk alle UiO-tilsette beskjed om at alle som kan, skal arbeida frå heimekontor. No ber Forskarforbundet om at UiO gir dei kompensasjon.

Bilde av en mann som står utenfor hovedinngangen til UiO-administrasjonen
Publisert 16. des. 2021 11:02

NTNU må nå skolere linje­ledelsen om at de har en plikt til å forsvare friheten til den enkelte arbeidstaker, mener professor Kristian Gundersen.

En kvinne sitter ved et møtebord sammen med flere andre
Publisert 15. des. 2021 04:30

Saken har i flere medier blitt fremstilt som en sak om ytringsfrihet, der universitetet som arbeidsgiver har forsøkt å kneble meningene til en ansatt. Det er ikke tilfelle.