Nettsider med emneord «Web»

Ein mann og ei kvinne står i ein samtale
Publisert 27. mars 2021 04:30

– Eg synest ein har vore til dels litt hard i argumentasjonen her, kanskje i overkant hard for dei som har lagt ned mykje arbeid i å bidra her. Det seier UiO-rektor Svein Stølen om kritikken av dei nydesigna nettsidene. Kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné lovar at det kjem endringar og at nettsida skal utviklast vidare.

Et portrett av en mann med armene i kors
Publisert 26. mars 2021 04:30

Jeg mener vi kan lese de halvferdige og pregløse nye nettsidene som et fortvilet forsøk på å finne et minste felles multiplum, drevet av en ide om at man, ved å skrelle bort fylde og preg, ville stå igjen med et design som var «enkelt, tydelig og helhetlig», skriver Uniforum-skribent Kristian Bjørkdahl. 

Skjermdump av UiOs nydesigna nettside
Publisert 19. mars 2021 17:07

– Designen skal visa fram UiOs profil som eit forskingsintensivt breiddeuniversitet med ei over 200 år gammal historie, seier kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné. Dei nydesigna nettsidene vert omtalte som alt frå “forsøkssider” og “uferdig versjon” til “en stor forbedring.”

Portrett av kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné ved UiO
Publisert 3. juni 2019 17:01

De fleste enheter ved UiO vil være opptatte av å vise tilhørighet til institusjonen, samtidig som de ønsker å uttrykke sin egenart. Det er denne balansen vi ønsker å ivareta med en ny, digital designløsning for uio.no.

Publisert 24. mai 2019 15:45

Men for sikkerhets skyld bør kanskje andre forskere gjøre som jeg, og flytte alt verdifullt web-basert materiale de vil bevare, over til andre plattformer enn UiO, før ‘ryddingen’ settes i gang.

Publisert 21. juni 2016 12:40

Fleire av Universitetet i Oslos nettsider var nede i rundt ein time i formiddag.  Også telefonnettet var ute av drift. - No har me funne feilen og nettet er på igjen, opplyser underdirektør Kjetil Otter Olsen i USIT til Uniforum.

Publisert 16. feb. 2012 12:52

I fjor avsluttet Universitetet i Oslo Ny UiO-web, et oppryddingsprosjekt på nettsidene med en prislapp på 26,5 millioner kroner. Samtidig erkjenner Universitetsstyret at nettsidene gir for dårlig tilbud til brukerne.

Publisert 19. aug. 2011 09:34

I vår, et halvt år på overtid, kunne prosjektleder for Ny UiO-web, Elizabeth Melsom Krystad si seg godt fornøyd med et vel gjennomført prosjekt. Nå håper prosjektgruppen at universitetet oppretter flere hele nettredaktørstillinger som kan ta vare på nettstedet.

Publisert 14. juni 2010 23:52

I dag får UiOs hovudside ei heilt ny nettdrakt. – Forskingsformidling får ein heilt ny og dominerande plass, samtidig som den grafiske profilen er blitt heilt endra , seier webredaktør Hildegunn Lunden, ass. kommunikasjonsdirektør Marina Tofting,og prosjektleiar Elizabeth Melsom.

Publisert 17. mars 2010 15:55

I dag sjøset Det teologiske fakultetet dei nye nettsidene sine. Det blir dermed det andre fakultetet som tilpassar nettsidene sine til den nye grafiske profilen til Universitetet i Oslo.  Webredaktør Rune Selnes og dekan Trygve E. Wyller kan skryta av at nettsidene var ferdige ein dag før planen.

Publisert 7. jan. 2010 13:21

En måned etter at Det juridiske fakultets nye nettsider ble lansert skaper de fremdeles mye ekstraarbeid for professor Andreas Føllesdal. Nå er han i ferd med å flytte viktige sider over til et privat nettsted.

Publisert 7. des. 2009 14:16

Ikke alle jubler over de nye nettsidene til Det juridiske fakultet. Professor Andreas Føllesdal mener de nye sidene skaper merarbeid, blant annet fordi mye gammelt innhold er fjernet.

Publisert 1. des. 2009 12:38

I morgon lanserer Det juridiske fakultetet dei nye nettsidene sine. Dei blir også modell for dei andre nettsidene til Universitetet i Oslo. 25 000 filar er blitt overførte manuelt frå dei gamle til dei nye nettsidene. Sekssjonssjef og webredaktør Steinar Hafto Myre er godt nøgd med resultatet.  

Publisert 13. mai 2009 15:43

Det går for tregt å finna fram til den informasjonen du er ute etter på UiOs web, synest eit stort fleirtal i ei spørjeundersøking selskapet NetLife Research har gjort. Derimot skårar nettsidene svært høgt på truverde og forståeleg språk, opplyser prosjektmedarbeidar Linda Therese Aa. Johnsen i Ny UiO-web.  

Publisert 5. des. 2007 11:57

Det blir mer enn en ansiktsløftning når prosjektet "Ny UiO-web" nå har fått alle de budsjetterte midlene til å gjennomføre den planlagte omleggingen av UiOs nettsider.

Publisert 23. okt. 2007 17:05

- Konsekvensen av å kutte i budsjettet nå kan bli at ny UiO-web blir utsatt, noe som vil gjøre den enda dyrere. Og det er grenser for hva vi får gjort om vi må gå på sparebluss hele neste år, sier prosjektleder Marianne Braaten Wold. Hun frykter for fremtiden til UiOs web-satsing på grunn av ventede budsjettkutt ved UiO for neste år.

Publisert 25. mai 2007 15:31

Informasjonsavdelingen starter nå en utredning av ressursbruken i webarbeidet ved alle enheter på Universitetet i Oslo. - Vi vet lite i dag om hvor mange som jobber med weben og hvilke kompetansebehov som finnes, sier prosjektleder Trond Alexander Tune.

Publisert 19. apr. 2007 13:43

Arbeidet med å forbedre Universitetet i Oslos nettsted skal prioriteres i de kommende årene, lover kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum. En ekstern virksomhetsanalyse av uio.no pekte på svak organisering, dårlig styrt ressursbruk, manglende koordinering mellom enhetene og lite kompetanseutvikling lokalt.

Publisert 21. sep. 2006 09:28

- UiOs nettsted gjenspeiler ikke den akademiske kvaliteten som universitetet står for. UiO vil framstå som en attraktiv studieplass og som dyktig på forskning, og da holder det ikke med et middelmådig nettsted, sier John Baarli, UiOs webredaktør og tilknyttet Informasjonsavdelingen.

Publisert 20. jan. 2005 10:26

Nettstedet til UiO omfatter enorme mengder informasjon fordelt på 350 000 publiserte sider. Men noen overordnet policy har nettstedet ikke hatt. Nå har Universitetsstyret gitt sin tilslutning til retningslinjer for hvordan www.uio.no heretter skal redigeres og forvaltes.

Publisert 25. feb. 2004 13:38

UiO er no i ferd med å rydda opp slik at opplysningar som blir registrerte i Classfronter, på StudentWeb og hos Berg-Hansens reisebyrå ikkje kjem i konflikt med lova om personvern. Det opplyser universitetsdirektør Hanne Harlem til Uniforum.

Publisert 21. feb. 2004 15:18

Universitetet i Oslo pålegger sine studenter og ansatte å registrere personlige opplysninger på nettet.
- I flere tilfeller bryter UiO loven for hvordan slike opplysninger skal behandles, konstaterer Jon Bing, professor ved Institutt for rettsinformatikk.

Publisert 3. okt. 2003 14:29

Universitetet i Oslo fekk denne veka ny grafisk profil på hovudsidene sine på nettet. - No har me oppfylt ynsket vårt om å skapa ein seriøs profil som kunne appellera både til unge og eldre, seier webredaktør John Baarli i Informasjonsavdelinga.

Publisert 22. aug. 2003 14:08

- UiO kunne ha unngått virusangrep om fakultet og institutt hadde fylgd rådet vårt om å tetta igjen sikringshol og oppgradera sikringa på maskinene sine. Difor er me svært skuffa, seier fungerande IT-direktør Lars Oftedal til Uniforum.

Publisert 7. mai 2003 10:34

Universitetet i Oslo er belønnet med fem stjerner i en fersk evaluering av alle offentlige nettsteder i landet.