Nettsider med emneord «Vikingskipshuset» - Side 4

Publisert 6. mai 2019 14:36

Gokstadskipet har det siste året fått seks nye støtter. Uten dem kunne vikingskipet ha ramlet sammen. 

Publisert 8. okt. 2012 11:29

Vikingskipssamlingene sikres, men forslaget til statsbudsjett inneholder verken midler til nytt livsvitenskapsbygg eller til veksthus på Tøyen. Rektor Ole Petter Ottersen er skuffet.

Publisert 18. jan. 2007 13:00

- Bjørvika er det dårligst tenkelige stedet å flytte vikingskipene til, sier sivilingeniør Per G. Klem og viser til tungtrafikk, jernbane, bensinlagre og mulige terrormål i nabolaget og stigende havnivå. Kulturhistorisk museum hevder de har vurdert alle fremtidige faremomenter.

Publisert 18. des. 2009 17:19

Etter at Kunnskapsdepartementet no har fått gjennomført ei kvalitetssikring av prosjektet nytt kulturhistorisk museum i Oslo, ser det ut til at statsråden har bestemt seg: Det blir inga flytting av vikingskipa til Sørenga, og det nye museet vil bli reist på Bygdøy. Slik utviklinga har vore, er dette ei fornuftig avgjerd, skriv Magnus Rindal, tidlegare leiar for Senter for studier i  vikingtid og nordisk mellomalder ved UiO.

Publisert 20. des. 2006 16:19

Vikingskipa blir flytta til Bjørvika. Det vedtok eit fleirtal på åtte i Universitetsstyret i dag. Tre av styremedlemane stemte i mot. Dermed vil ein ny museumsbygning i Bjørvika innehalda både vikingskipa og resten av samlingane som i dag er i Vikingskipshuset på Bygdøy.

Publisert 13. okt. 2005 11:24

Kulturhistorisk museum ved UiO kan nå lage rekonstruksjons-tegninger av Osebergsskipet. Det er klart etter at Utdannings- og forskningsdepartementet har tildelt museet 1 million kroner til dette arbeidet. Kulturhistorisk museum skal lage de nye tegningene i samarbeid med Stiftelsen nytt Osebergskip . Basert på tegningene ønsker stiftelsen å bygge en fullskalakopi av Osebergskipet, slik det opprinnelig så ut, går det fram av en pressemelding.

Publisert 5. mars 2018 15:33

Vikingtidsmuseet på Bygdøy kan bli forsinket med ett år. Det er Statsbygg som roper varsko om forsinkelser fordi Oslo kommune bruker lang tid på sin del av planene, melder NRK Østlandssendingen i dag.

Publisert 8. okt. 2018 16:17

– Det blir løyvd fem millionar til Saving Oseberg, opplyser statsråd Iselin Nybø, men meir pengar vil ikkje regjeringa gi til nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy no. – Me er svært urolege for sikringa av gjenstandar i museet, seier prorektor Gro Bjørnerud Mo ved UiO.

Publisert 5. mai 2022 04:30

Ola Borten Moe beskylder Statsbygg for å ha en dårlig «track record» mens universitetsrektorer synes de kan få overta byggeansvaret selv. I dette intervjuet svarer administrerende direktør Harald Nikolaisen på kritikken.

Publisert 18. des. 2017 01:01

Oslo kommune vil at UiO og Statsbygg finansierer ny sykkel- og gangveg frå Bygdøylokket til Norsk Folkemuseum på Bygdøy før dei gir løyve til å setja i gang bygging av Vikingtidsmuseet. Kravet blir avvist. Byråd Hanne Marcussen kan ikkje kommentera saka no.

Publisert 22. sep. 2005 13:35

Det Norske Veritas skal rekna ut styrken på Osebergskipet. Det er klart etter at selskapet vann tilbodsrunden som blei lyst ut av Kulturhistorisk museum, UiO. Resultatet av målingane skal vera klare til nyttår og skal danna grunnlaget for om det er mogleg å flytta vikingskipa frå Bygdøy til Sørenga.Undersøkingane blei sette i gang i dag, stadfestar informasjonsdirektør Tore Høifødt.

Publisert 25. mars 2019 15:41

Det er funnet en skipsgrav som trolig stammer fra vikingtiden i Borreparken i Vestfold. Kulturhistorisk museum vedUiO visste ikke om funnet, før det ble kunngjort i formiddag, opplyser direktør Håkon Glørstad.

Et bilde av Gokstadskipet i Vikingskipshuset på Bygdøy
Publisert 6. juni 2019 10:33

Skanning over fem år viser at slitasjen på Gokstadskipet har skutt fart. Det viser ingeniør Bjarte Aarseth på 3D-bilder.

Publisert 19. nov. 2009 09:30

De få antropologer som hadde sin arbeidsplass ved det nye kulturhistoriske museum, så seg best tjent med å slutte seg til Bjørvika-planene. I disse planene inngikk også en forpliktelse til å ivareta et generelt og globalt kulturhistorisk perspektiv, skriver Arne Martin Klausen, professor emeritus i sosialantropologi.  

Publisert 23. okt. 2002 09:56

- Om samlingene i Vikingskipshuset skal flyttes eller ei, handler ikke bare om hva vi ønsker, men hva de som sitter på pengesekken vil, sier direktør for Universitetets kulturhistoriske museer (UKM), Egil Mikkelsen.
Professor Arne Emil Christensen ved Universitetets oldsaksamling (bildet) er krystallklar:
- Vi kan ikke overlate en faglig begrunnet avgjørelse til politikerne.

Publisert 25. jan. 2001 11:04

En enstemmig komité oppnevnt av Kollegiet anbefaler i en fersk innstilling at vikingskipene flyttes til det planlagte museet på Sørenga. - Jeg er helt overbevist om at gjenstandene ikke tåler flytting. Jeg forstår ikke at UiO og museumsledelsen vil ta et slikt ansvar. Det ryster meg, sier professor og skipsarkeolog Arne Emil Christensen ved Universitetets oldsaksamling.

Publisert 26. feb. 2001 16:28

Sleden frå Osebergskipet kom ut av glasmonteren for andre gong sidan 1951 denne månaden. Konservatorane skal no finna ut om det er mogleg å reparera dei mest alvorlege skadane på sleden.

Publisert 3. okt. 2005 13:23

På Middelaldersenterets kurs i runologi er det de utenlandske studentene som dominerer. Vikingtiden og futharken har en mystisk aura rundt seg, som særlig appellerer til unge europeere og amerikanere.

Et vikingskip på museum
Publisert 3. mai 2021 09:43

Statsbygg har tildelt Imenco kontrakten om å sikre og flytte vikingskipene og andre store utstillingsgjenstander fra det gamle til det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy.

Et vikingskip i Vikingskipshuset
Publisert 10. juni 2022 13:24

Nytt vikingstidsmuseum kan bli bygget som opprinnelig planlagt i konseptet "Naust" eller bli bygget med et kraftig redusert utomhus- og utstillingsareal. Det mest radikale alternativet vil imidlertid gå helt bort fra vinnerutkastet "Naust". 

Publisert 11. apr. 2018 12:37

Universitetet i Oslo ber regjeringa om å tildela 11 millionar kroner ekstra til sikringsprosjektet ved Vikingtidsmuseet i revidert nasjonalbudsjett.

Portrett av ein mann i dresss og slips
Publisert 12. mai 2022 15:23

Regjeringa vil gå gjennom prosjektet nytt vikingtidsmuseum for at det skal gjennomførast innanfor kostnadsramma på 2,14 milliardar kroner. Det opplyste finansminister Trygve Slagsvold Vedum då han presenterte revidert budsjett i dag. Livsvitskapsbygget får 600 millionar ekstra.