Nettsider med emneord «Vikingskipshuset» - Side 3

Publisert 16. feb. 2002 11:44

Én av fire gjenstander som nå befinner seg i Vikingskipshuset på Bygdøy, vil kunne bli skadet ved en eventuell flytting til det planlagte kulturhistoriske museet på Sørenga. Vikingskipene kan flyttes med relativt liten risiko for skade.

Iselin Nybø oo tre andre står framfor Osebergskipet.
Publisert 2. sep. 2019 10:50

Universitetet i Oslo får tildelt ei startløyving på 35 millionar kroner til nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Det opplyste forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø på ein pressekonferanse i Vikingskipshuset i formiddag.

Publisert 3. mai 2012 12:41

Vikingskipssamlinga må bli på Bygdøy. Det er konklusjonen til eit internasjonalt ekspertutval som har vurdert risikoen av ei mogleg flytting av vikingskipa og dei andre gjenstandane i Vikingskipshuset.

Direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum holder en tale foran Osebergskipet
Publisert 3. juni 2019 12:14

Statsråd Iselin Nybø (V) kan ikke love penger til nytt vikingtidsmuseum før budsjettåret 2020.  Det gjorde hun klart i et skriftelig svar hun nylig gav til stortingrepresentant Nina Sandberg (A).

Publisert 24. aug. 2021 12:41

Første oktober stenger Vikingskipshuset på Bygdøy, og det vil ta fire år før et nytt vikingtidsmuseum åpner dørene for publikum. Hva de ansatte skal gjøre i disse årene, burde vært avklart for lenge siden, mener hovedtillitsvalgt Atle Fredriksen.

Publisert 15. juni 2012 14:12

Bjørvika er ikkje lenger noko aktuelt alternativ som tomt for eit nytt Kulturhistorisk museum. Det er klart etter at styret for museet i dag tilrådde at museet i framtida bør delast i  to mellom museumsanlegga på Bygdøy og Tullinløkka.

Publisert 17. mars 2018 01:46

Vår ferske minister for forsking og høgare utdanning, Iselin Nybø gjesta i fredag 16. mars Vikingskipshuset på Bygdøy for fyrste gong. Årleg får om lag ein halv million menneske sjå skipa og mange av dei andre skattane i det best besøkte museet i landet. Nybø let seg også fascinera.

Publisert 23. nov. 2006 10:16

Den pensjonerte vikingskipsnestoren Arne Emil Christensen må ut av kontoret sitt på Vikingskipshuset innan 17. desember. Oppseiinga kom like etter at han hadde uttalt seg kraftig mot flytting av vikingskipa i NRK-programmet Detektor. - Eg har ei kjensle av at det kan vera ein samanheng, seier han til Uniforum. Det avviser direktør Egil Mikkelsen ved Kulturhistorisk museum.

Publisert 8. mai 2018 05:00

Kong Harald og Dronning Sonja kjem på besøk til Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo tysdag 15. mai kl. 15.15.  

Publisert 15. mai 2018 19:34

– Eg håpar dette kan vera byrjinga på ein ny relasjon til Slottet. Det seier museumsdirektør Håkon Glørstad etter at  Kong Harald og Dronning Sonja besøkte Vikingskipshuset i dag, 15. mai klokka 15.15.

Publisert 23. feb. 2005 15:21

Denne veka byrjar Göteborgsselskapet Metimur skanninga av Osebergskipet i Vikingskipshuset. - Det vil vera til hjelp for dei som skal vurdera om det er mogleg å flytta vikingskipet til eit nytt museum på Sørenga, fortel arkeolog Knut Paasche til Uniforum.

Publisert 3. juni 2010 16:36

Eit nytt Kulturhistorisk museum blir truleg bygd på Bygdøy. Det er klart etter at dei siste analysane av trafikken og av sikringa av vikingskipa viser at det let seg gjera. Me meiner at det er den beste løysinga både for vikingskipa, for publikum, for Universitetet i Oslo og for Oslo by.  

Publisert 24. juni 2021 13:38

Eilif Holtes allmennyttige fond har donert 200 millioner kroner til Universitetet i Oslo. Midlene skal øremerkes publikumsopplevelser, og er helt avgjørende for å realisere de ambisiøse planene for Vikingtidsmuseet.

Publisert 5. juni 2018 10:15

Oslo kommune har no rydda vekk alle hinder for  at bygginga av Vikingtidsmuseet på Bygdøy kan ta til. Det er klart etter at bystyret nyleg vedtok reguleringsplanen for området.

Publisert 22. nov. 2010 13:17

Et vedtak om plassering av vikingskipene på Bygdøy utsettes på ubestemt tid. Statsråd Tora Aasland nedsetter et ekspertutvalg med internasjonal deltagelse, melder Aftenposten.

Publisert 11. mai 2015 15:54

Gokstadmannen var både viking og verdsmann. Og truleg svært rik. Det konstaterer prosjektleiar Ellen Marie Næss som inviterer til utstillinga Gokstad i nytt lys.

Publisert 16. des. 2011 17:31

Det er ei klok avgjerd av Universitetsstyret å opna for andre alternativ enn Bjørvika for eit framtidig kulturhistorisk museum.

Publisert 19. des. 2006 10:12

Skal vikingskipa flyttast frå Bygdøy til eit nytt museum i Bjørvika? Det spørsmålet skal Universitetsstyret ta stilling til på årets siste møte i morgon 20. desember. Universitetsdirektør Hanne Harlem foreslår at styret stemmer ja til flytting.

Publisert 8. okt. 2012 11:29

Vikingskipssamlingene sikres, men forslaget til statsbudsjett inneholder verken midler til nytt livsvitenskapsbygg eller til veksthus på Tøyen. Rektor Ole Petter Ottersen er skuffet.

Publisert 15. des. 2016 13:00

Ein gong før 2025 opnar verdas beste og viktigaste vikingstidsmuseum på Bygdøy. Men før den tid, er det mange ting som må på plass.

Publisert 20. des. 2006 16:19

Vikingskipa blir flytta til Bjørvika. Det vedtok eit fleirtal på åtte i Universitetsstyret i dag. Tre av styremedlemane stemte i mot. Dermed vil ein ny museumsbygning i Bjørvika innehalda både vikingskipa og resten av samlingane som i dag er i Vikingskipshuset på Bygdøy.

Publisert 15. okt. 2018 04:00

Verdas viktigaste kulturarv står på eit golv som blir halde oppe av stålrøyrstøtter. – Då dei bygde denne delen av Vikingskipshuset i 1956, var det viktigaste at dei skulle bruka minst mogleg pengar. Det kostar oss dyrt i dag, seier museumsdirektør Håkon Glørstad.

Publisert 1. apr. 2020 16:29

Torsdag kveld er det mulig for alle både å høre på en digital konsertgave med Kristian Kristensen og delta på en digital boklansering i regi av Klimahuset. Alle kan når som helst også få et grundig innblikk i vikingskipene.

Publisert 18. jan. 2007 13:00

- Bjørvika er det dårligst tenkelige stedet å flytte vikingskipene til, sier sivilingeniør Per G. Klem og viser til tungtrafikk, jernbane, bensinlagre og mulige terrormål i nabolaget og stigende havnivå. Kulturhistorisk museum hevder de har vurdert alle fremtidige faremomenter.

Publisert 18. des. 2009 17:19

Etter at Kunnskapsdepartementet no har fått gjennomført ei kvalitetssikring av prosjektet nytt kulturhistorisk museum i Oslo, ser det ut til at statsråden har bestemt seg: Det blir inga flytting av vikingskipa til Sørenga, og det nye museet vil bli reist på Bygdøy. Slik utviklinga har vore, er dette ei fornuftig avgjerd, skriv Magnus Rindal, tidlegare leiar for Senter for studier i  vikingtid og nordisk mellomalder ved UiO.