Nettsider med emneord «Vikingskipshuset» - Side 2

Publisert 15. juni 2009 10:27

Vikingskipshuset på Bygdøy er et av Norges best besøkte museum. Likevel har det kanskje ingen framtid. Mens Riksantikvaren vurderer fredning av huset med skipene inni, planlegger eier Universitetet i Oslo å flytte skipene til nytt museum i Bjørvika. Samtidig har turistsesongen startet for fullt.

Publisert 6. jan. 2016 12:13

Alle veit at vikingane kom til både Istanbul og Bagdad. Men kom dei også til Kina? Det spørsmålet prøver arkeologiprofessor Marianne Vedeler ved Kulturhistorisk museum på UiO å finna svaret på. CNN har intervjua henne.

Publisert 31. jan. 2008 10:01

Et møysommelig, kostbart og tidkrevende arbeid er over. Etter sju år kan publikum igjen beundre de praktfulle sledene og slededragene i Vikingskipshuset på nært hold.

Publisert 8. des. 2016 18:01

Bjørg Kathrine Liljedal frå Makrellbekken i Oslo blei i dag gjest nummer 500 000 i Vikingskipshuset i 2016. Ho blei heidra med fribillett, blomar og bøker av museumsdirektør Håkon Glørstad.

Publisert 4. feb. 2010 17:17

Regjeringa har bestemt seg for å utsetja den endelege avgjerda om nytt Kulturhistorisk museum skal byggjast på Bygdøy eller i Bjørvika etter forslag frå statsråd Tora Aasland. – Dette var ei fornuftig avgjerd, synest museumsdirektør Egil Mikkelsen.

Publisert 21. jan. 2019 15:17

Før helga blei det klart at start av bygging av nytt vikingtidsmuseum er med i plattforma til den utvida Solberg-regjeringa. For Noreg, Europa og verda er dette ei historisk avgjerd som vil gi mange gode museumsopplevingar også for framtidige generasjonar, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft.

Publisert 14. jan. 2008 15:43

Et møysommelig, kostbart og tidkrevende arbeid er over. Etter sju år kan publikum igjen beundre de praktfulle sledene og slededragerne i Vikingskipshuset på nært hold.

Publisert 6. des. 2011 14:15

Universitetsstyret vedtok i dag å diskutere andre alternativer enn Bjørvika for Kulturhistorisk museum.

Publisert 18. jan. 2019 16:12

I 2025 kan ein nytt vikingtidsmuseum opna dørene på Bygdøy. Det er klart etter at  den utvida Solberg-regjeringa  i går lova å starta bygginga av museet. Både UiO, Kulturhistorisk museum og Kristeleg Folkeparti gir Venstre æra for at dette er blitt realisert.

Publisert 8. mai 2022 23:04

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe vil ikke finne seg i at nytt vikingtidsmuseum går 1 milliard over budsjett. 

Eit vikingskip i Vikingskipshuset
Publisert 17. juni 2022 10:50

Når budsjettramma for nytt Vikingtidsmuseum er på 2,4 milliardar kroner, medan Nasjonalmuseet til slutt kom på over 6 milliardar kroner, så synest me regjeringa godt kan gi ei ekstraløyving på 1 milliard kroner til det nye museet på Bygdøy. 

Publisert 1. juni 2010 10:02

– Vikingskipa bør bli verande på Bygdøy, seier tidlegare byrådsleiar i Oslo, Erling Lae til NRK. Han inntar dermed det motsette standpunktet til det byrådet han sjølv var leiar for.  

Publisert 23. juni 2010 09:45

De fleste ønsker at vikingskipene forblir på Bygdøy i Oslo. Kun en av ti mener at de bør flyttes til Bjørvika, viser en måling som Respons Analyse har gjort for Aftenposten.

Publisert 11. apr. 2012 11:52

– Vikingskipene kommer til å bli stående på Bygdøy i Oslo, sier direktør for Kulturhistorisk museum, Rane Willerslev til nrk.

Publisert 25. mai 2010 22:57

– For meg virker det klart at det er fullt mulig å etablere et samlet museum på Bygdøy. Det sier forskningsminister Tora Aasland etter å ha sett nærmere på konklusjonene i en analyse av trafikksituasjonen på Bygdøy og en risikovurdering rundt vikingskip og gjenstander.  

Publisert 30. aug. 2016 15:26

Senterpartiet ønsker å gjøre museene gratis, men ved Kulturhistorisk museum har de erfart at det ikke nødvendigvis betyr flere besøkende.

Publisert 18. juni 2010 15:32

I 1976 fann arkeologar fire vikinghus og 40 000 fornminne i gata Coppergate i York. På grunnane rundt utgravingane blei museet Jorvik Viking Centre bygd. Det er no byens største turistattraksjon, konstaterer marknadsdirektør David Scott (t.h.) og viking Ragnar Olafsson.

Publisert 19. aug. 2009 15:36

Riksantikvar Nils Marstein ser inga hindring i eit tettare samarbeid mellom Vikingskipshuset og Folkemuseet på Bygdøy. – Kulturmiljøfredinga på Bygdøy set ikkje bom for utvikling og utbygging av desse musea, seier han til Uniforum. Han går imot forslaga om å lokalisera ein utstillingsbygning for Kulturhistorisk museum på begge sider av Bispegata. – Ein gamaldags vernepolitikk, meiner museumsdirektør Egil Mikkelsen.

Eit vikingskip i eit museum
Publisert 13. juni 2022 15:03

– Me har sett i gang denne kampanjen fordi me er djupt urolege for Universitetet i Oslo si vikingtidssamling som er truga  av kostnadskutt. Det seier førstelektor Marie Amundsen om underskriftsaksjonen som har base på Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO. 

Publisert 10. des. 2009 13:44

Regjeringa kjem ikkje til å avgjera plasseringa av nytt kulturhistorisk museum før etter årsskiftet. Det får Uniforum opplyst i Kunnskapsdepartementet.  

Publisert 30. sep. 2021 05:15

Torsdag 30. september kl. 19.00 stenger Vikingskipshuset. Når museet åpner igjen etter ombygging og påbygging i 2025, blir det under navnet Vikingtidsmuseet.

To kvinner og to  menn står framfor Osebergskipet
Publisert 21. juni 2022 22:33

– Dess lengre tid det tar før bygginga av nytt Vikingtidsmuseum tar til, dess dyrare blir byggekostnadane, samtidig som staten kan gå glipp av store publikumsinntekter.  Det seier museumsdirektør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum. No ber både museet og UiO regjeringa om å ta grep.

Publisert 22. mai 2003 15:43

Universitetets kulturhistoriske museer (UKM) skal ikke etableres i Middelalderparken på Sørenga. Det mener byrådet i Oslo og støtter dermed Riksantikvaren i denne saken, skriver Aftenposten.

Publisert 5. nov. 2009 07:56

– Eg synest det var heilt rett å konkludera med at eit nytt kulturhistorisk museum bør byggjast på Bygdøy. Det seier tidlegare HF-dekan Bjarne Rogan i ein kommentar til rådet Metier og Møreforsking gav Kunnskapsdepartementet i førre veke. – Me vil  at både Bygdøy og Bjørvika skal greiast ut, seier museumsdirektør Egil Mikkelsen.  

Publisert 8. apr. 2016 16:58

– Svaret på søknaden om pengar til fase 2 av redningsaksjonen for Oseberg (Saving Oseberg) får UiO når statsbudsjettet for 2017 blir presentert. Det opplyser statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet til Uniforum.