Nettsider med emneord «Vikingskipshuset»

Portrett av ein mann
Publisert 7. sep. 2022 15:40

60 millionar kroner meir enn budsjettert  vil miljøstraumen frå fjernvarmeanlegget til Fortum truleg kosta Universitetet i Oslo i 2022. Til saman ligg  UiO an til å gå 84 millionar over dei budsjetterte straumkostnadane for i år.

Publisert 24. juni 2022 04:30

Onsdag denne veka kom gladmeldinga om at regjeringa utvidar ramma til nytt Vikingtidsmuseum frå 2,4 milliardar til 3,1 milliardar kroner.  – Det er grunn til å gleda seg over det, seier museumsdirektør Håkon Glørstad, som likevel ikkje er heilt nøgd.

Publisert 22. juni 2022 18:22

Kunnskapsdepartementet har vedtatt å øke rammen for Vikingtidsmuseet. Den justerte rammen medfører likevel et kutt på anslagsvis 300 millioner kroner.

 

To kvinner og to  menn står framfor Osebergskipet
Publisert 21. juni 2022 22:33

– Dess lengre tid det tar før bygginga av nytt Vikingtidsmuseum tar til, dess dyrare blir byggekostnadane, samtidig som staten kan gå glipp av store publikumsinntekter.  Det seier museumsdirektør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum. No ber både museet og UiO regjeringa om å ta grep.

Eit vikingskip i Vikingskipshuset
Publisert 17. juni 2022 10:50

Når budsjettramma for nytt Vikingtidsmuseum er på 2,4 milliardar kroner, medan Nasjonalmuseet til slutt kom på over 6 milliardar kroner, så synest me regjeringa godt kan gi ei ekstraløyving på 1 milliard kroner til det nye museet på Bygdøy. 

Eit vikingskip i eit museum
Publisert 13. juni 2022 15:03

– Me har sett i gang denne kampanjen fordi me er djupt urolege for Universitetet i Oslo si vikingtidssamling som er truga  av kostnadskutt. Det seier førstelektor Marie Amundsen om underskriftsaksjonen som har base på Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO. 

Et vikingskip i Vikingskipshuset
Publisert 10. juni 2022 13:24

Nytt vikingstidsmuseum kan bli bygget som opprinnelig planlagt i konseptet "Naust" eller bli bygget med et kraftig redusert utomhus- og utstillingsareal. Det mest radikale alternativet vil imidlertid gå helt bort fra vinnerutkastet "Naust". 

Portrett av ein mann i dresss og slips
Publisert 12. mai 2022 15:23

Regjeringa vil gå gjennom prosjektet nytt vikingtidsmuseum for at det skal gjennomførast innanfor kostnadsramma på 2,14 milliardar kroner. Det opplyste finansminister Trygve Slagsvold Vedum då han presenterte revidert budsjett i dag. Livsvitskapsbygget får 600 millionar ekstra.

Publisert 8. mai 2022 23:04

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe vil ikke finne seg i at nytt vikingtidsmuseum går 1 milliard over budsjett. 

Publisert 5. mai 2022 04:30

Ola Borten Moe beskylder Statsbygg for å ha en dårlig «track record» mens universitetsrektorer synes de kan få overta byggeansvaret selv. I dette intervjuet svarer administrerende direktør Harald Nikolaisen på kritikken.

Publisert 8. feb. 2022 15:58

Nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy kan bli 1 milliard dyrare enn rekna med. Det opplyste universitetsdirektør Arne Benjaminsen i Universitetsstyret i dag. 

Publisert 30. sep. 2021 05:15

Torsdag 30. september kl. 19.00 stenger Vikingskipshuset. Når museet åpner igjen etter ombygging og påbygging i 2025, blir det under navnet Vikingtidsmuseet.

Publisert 24. aug. 2021 12:41

Første oktober stenger Vikingskipshuset på Bygdøy, og det vil ta fire år før et nytt vikingtidsmuseum åpner dørene for publikum. Hva de ansatte skal gjøre i disse årene, burde vært avklart for lenge siden, mener hovedtillitsvalgt Atle Fredriksen.

Publisert 24. juni 2021 13:38

Eilif Holtes allmennyttige fond har donert 200 millioner kroner til Universitetet i Oslo. Midlene skal øremerkes publikumsopplevelser, og er helt avgjørende for å realisere de ambisiøse planene for Vikingtidsmuseet.

To menn og ei kvinne ler inne i ein museumsbygning
Publisert 7. mai 2021 10:56

Universitetsstyret vil ha kompensasjon på lik linje med Nasjonalmuseet for bortfallet av billettinntekter under bygginga av nytt vikingtidsmuseum. Statsråd Henrik Asheim har derimot ingen planar om ei krisepakke for universitetsmusea.

Et vikingskip på museum
Publisert 3. mai 2021 09:43

Statsbygg har tildelt Imenco kontrakten om å sikre og flytte vikingskipene og andre store utstillingsgjenstander fra det gamle til det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy.

Publisert 3. juli 2020 11:34

Edvard Munchs aulamåleri og Vikingskipshuset på Bygdøy er no opne for alle. Me har snakka med turistar frå Vestlandet og Sørlandet.

Ein mann talar med Osebergskipet i bakgrunnen
Publisert 19. mai 2020 09:39

Klokka 10.00 i dag opnar både Vikingskipshuset og Historisk museum igjen etter å ha vore koronastengde i over to månader.

Publisert 7. mai 2020 15:20

Kulturhistorisk museum forventer et tap på mellom 40 og 52 millioner kroner i 2020 på grunn av koronakrisa. Direktør Håkon Glørstad er spesielt bekymret for utstillingene i det nye Vikingtidsmuseet.

Publisert 1. apr. 2020 16:29

Torsdag kveld er det mulig for alle både å høre på en digital konsertgave med Kristian Kristensen og delta på en digital boklansering i regi av Klimahuset. Alle kan når som helst også få et grundig innblikk i vikingskipene.

Iselin Nybø oo tre andre står framfor Osebergskipet.
Publisert 2. sep. 2019 10:50

Universitetet i Oslo får tildelt ei startløyving på 35 millionar kroner til nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Det opplyste forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø på ein pressekonferanse i Vikingskipshuset i formiddag.

Publisert 28. aug. 2019 15:26

Eit nytt vikingtidsmuseum er det einaste som kan sikra at vikingskipa på Bygdøy blir tekne godt nok vare på. Det går fram av eit brev UiO-rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen har skrive til statsminister Erna Solberg.

Et bilde av Gokstadskipet i Vikingskipshuset på Bygdøy
Publisert 6. juni 2019 10:33

Skanning over fem år viser at slitasjen på Gokstadskipet har skutt fart. Det viser ingeniør Bjarte Aarseth på 3D-bilder.